Logo Logo Menu
Zamknij

Nowe pomysły na zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej?

Jak czytamy w materiałach roboczych opracowanych  w Kancelarii Prezydenta RP, w ustawie o dostępie do informacji publicznej potrzebne są zmiany.

Jak się wydaje nie ma obecnie możliwości aby grupa mieszkańców mogła skutecznie zadać pytanie organom gminy. Skutecznie, czyli tak aby te organy były zobligowane do rzetelnej odpowiedzi w dającym się określić czasie. Należy zatem zadać pytanie czy nie byłoby w interesie mieszkańców stworzenie takiej możliwości np. poprzez „zapytanie obywatelskie”. Grupa mieszkańców mogłaby w określonym trybie i formie kierować pytania do rady i wójta. W określonym terminie na sesji rady odpowiedzi udzielałby przewodniczący rady, w przypadku pytań skierowanych do rady, zaś wójt i jego zastępcy w przypadku pytań skierowanych do wójta.

W przypadku przyjęcia takiego zobowiązania należałoby, jak się wydaje znowelizować ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta zawiera procedury i tryb postępowania także dla przypadków gdy przedmiot, który ma udzielić informacji nie chce tego dokonać. Wprowadza także sankcje karne za uchylenie się od udzielania informacji. Zeskanowany dokumentu źródłowy znajduje się tutaj (str. 9)

Nic nam nie wiadomo o konsultowaniu tej propozycji z ekspertami z zakresu prawa do informacji. Sami dowiedzieliśmy się o niej z Biuletynu Kompas.  Podczas spotkania Forum, 1 grudnia 2010, pojawiło się kilka głosów w tej sprawie, z którymi można zapoznać się tutaj.

Uwagi można zgłosić na adres fdp.samorzad@prezydent.pl.  Jak poinformowano na stronie, zespół Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski” oczekuje na uwagi dotyczące rozwiązań systemowych w kwestiach istotnych dla samorządu terytorialnego, które będą traktowane jako głos w debacie niewymagający bezpośredniej odpowiedzi.

Oficjalne informacje o Forum Debaty Publicznej znajdują się na stronie Prezydenta RP.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.