Logo Logo Menu
Zamknij

O co można wnioskować?

Na obrazku zielona strzałka - wyróżnik śródtytułuPrzykłady informacji publicznych

1. Faktury opłacone ze środków publicznych

Tu możesz obejrzeć jak z fakurami gminnego geodety zapoznawał się Strażnik Praw Obywatelskich w Gminie Szerzyny

A tu możesz zapoznać się z różymi wyrokami sądów w sprawie faktur i perypetiami naszego Stowarzyszenia przy staraniach o dostęp do takich dokumentów.

Możesz też zapoznać się z sprawą związaną z Lubuskim Urządem Wojewódzkim (korespondencja, dane), gdzie uzyskano umowy, faktury i protokoły zdawczo-odbiorcze w związku z nieprawidłowościami ostatecznie naprawionymi.

2. Listy obecności z zebrania wiejskiego

Tu możesz przeczytać o staraniach naszego Stowarzyszenia o dostęp do list obecności na zebraniu wiejskim na drodze sądowej i o precedensowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. 

3. Umowy cywilno-prawne zawierane przez organy władzy publicznej z osobami fizycznymi

Dodatkowo warto przeczytać przygotowaną przez nasze Stowarzyszenie opinię przyjaciela sądu na temat jawności umów.

4. Treść zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.

5. Ewidencja wniosków o informację złożonych do instytucji publicznej

6. Informacje statystyczne dotyczące przestępstw z art. 23 u.d.i.p. (korespondencja, dane) lub art. 269b Kodeksu Karnego (korespondencja, dane)

7. Wykaz jednostek podległych np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego (korespondencja, dane)

8. Dokumenty znajdujące się w aktach stron – pisma stron (tu: odwołania), decyzje  (korespondencja, dane)

I wiele innych informacji, których potrzebujesz w życiu codziennym (a władze publiczne są w ich posiadaniu) lub w życiu publicznym.

***
Tytułowe zdjęcie szufladek z formularzami – CC BY-SA 2.0 by Marzena Czarnecka.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.