Logo Logo Menu
Zamknij

Opinia na temat wprowadzenia tzw. tajemnicy dyplomatycznej

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska wystosowała wspólnie z Fundacją Panoptykon uwagi odnoszące się do propozycji wprowadzenia przez Ministra Spraw Zagranicznych nowego ograniczenia w dostępie do informacji, tzw. tajemnicy dyplomatycznej.

Organizacje krytycznie oceniły proponowany przepis, zarzucając m.in. wykorzystywanie jako pretekstu trudnego położenia obrońców praw człowieka (m. in. w Białorusi), do ograniczenia dostępu do wiedzy o działaniach rządu w sferze polityki zagranicznej, w tym relacji z Unią Europejską. Proponowane zmiany nie uchronią Polski przed wpadkami, jakie miały miejsce w ubiegłych latach (udostępnienie danych z konta białoruskiego działacza Alesia Bielackiego reżimowi Aleksandra Łukaszenki), a stanowią radykalne ograniczenie informacji na temat działalności polskich władz. Oceniane propozycje prowadzą do nieproporcjonalnego naruszenia prawa do informacji, przy jednoczesnych wątpliwych korzyściach z tego płynących. Organizacje wykazują również szereg nieścisłości i niezgodność z międzynarodowymi standardami legislacji dotyczącej prawa do informacji. Wraz ze swoją opinią, przekazały również analizę dra Tomasz Szewca, specjalisty od informacji niejawnych.

Nie jest to pewnie ostatnia taka opinia w najbliższym czasie, gdyż, jak wynika z wywiadu udzielonego Dziennikowi Gazecie Prawnej przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka, rząd planuje kolejne ograniczenia dostępu do informacji.

Jeżeli prace nad projektem będą kontynuowane, poprosimy Was, Czytelniczki i Czytelnicy naszego portalu, o wsparcie naszych działań na rzecz obrony prawa do informacji. W razie potrzeby przedstawimy szczegóły, w jaki sposób można będzie się włączyć w tę akcję.

Opinia Stowarzyszenia Sieć Obywatelska-Watchdog Polska i Fundacji Panoptykon

Opinia dra Tomasza Szewca

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.