Logo Logo Menu
Zamknij

PCDIP patronem medialnym szkolenia z dostępu do informacji publicznej w szkołach.

W imieniu Polskiego Instytutu Rozwoju Rynku zapraszamy do udziału w szkoleniu „Dostęp do informacji publicznej w placówkach oświatowych oraz kontakty z mediami w sytuacjach kryzysowych.”

Warszawa, 1 marca 2012 r., 9.00-13.30
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu porządkującym wiedzę z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przedstawiającym zasady postępowania szkoły w kontaktach  z mediami.

Szkolenie poprowadzi Andrzej Kulmatycki, dyrektor Wydziału Wspomagania
i Komunikacji Społecznej oraz rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:
•    Co w dokumentacji szkolnej podlega udostępnieniu, jak napisać decyzję odmawiającą, co sprawdzają sądy?
•    Na czyje pytania dyrekcja musi odpowiadać?
•    Czy dyrektor ma obowiązek odpowiadać, jeśli informacja musi być przetworzona?
•    Jak, udzielając informacji, chronić dane osobowe?
•    Kiedy można kosztami przygotowania informacji (ksero, praca urzędnika) obarczyć pytającego?
•    Kiedy dyrektor może odesłać a kiedy nie może odesłać po odpowiedź do innej instytucji?

TEMATYKA

1. Udostępnienie informacji publicznej – zadanie dyrektora szkoły.
Prawne i praktyczne aspekty realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Szkoła i placówka oświatowa jako podmioty realizujące zadania publiczne są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.), które do tego zobowiązują nastręczają wiele wątpliwości interpretacyjnych i są często przyczyną działań niezgodnych z prawem, skutkując skargami wnoszonymi do organów nadzorczych oraz postępowaniami sądowymi. W trakcie wykładu zostaną przedstawione aspekty teoretyczne i praktyczne związane ze stosowaniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, z wykorzystaniem autentycznych przykładów i orzecznictwa sądowego. Wykład obejmuje m.in. zagadnienia: definiowania informacji publicznej i jej funkcjonowania w szkole, problematyki udostępniania informacji, w tym dokumentów szkolnych, procedury rozpatrzenia wniosku, pojęcia informacji przekształconej i przetworzonej, radzenia sobie z „uporczywymi” wnioskami, pobierania opłat za udostępnienie informacji, konstrukcji i przyczyn wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji oraz odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie ustawy. Słowem uzyskania odpowiedzi na pytanie kiedy dyrektor musi, a kiedy nie jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej.

2. Szkoła w kryzysie medialnym – co powinien wiedzieć dyrektor jako szef zespołu kryzysowego. Zasady postępowania w kontaktach z prasą.

Największym błędem jest myślenie, że kryzys nigdy nie dotknie naszej instytucji. Najlepszą receptą na obronę przed skutkami kryzysu jest wcześniejsze przygotowanie się do niego. Oświata jest szczególnie wrażliwym obszarem życia społecznego. Wiele sytuacji może być potencjalnym przedmiotem zainteresowania prasy. Brak wystarczającej wiedzy o prawach i obowiązkach spoczywających na osobach kierujących szkołą oraz nieumiejętny kontakt z dziennikarzem może być przyczyną wystąpienia sytuacji kryzysowych zagrażających wizerunkowi instytucji oświatowej
i samego dyrektora. Podczas wykładu zostanie przybliżona specyfika pracy prasy, praktycznych form kontaktów z różnymi rodzajami mediów oraz niwelowania sytuacji kryzysowych. Wykład obejmuje m.in. zagadnienia: genezy kryzysów medialnych, wybranych elementów prawa prasowego, w tym konstrukcji sprostowania prasowego, przygotowania się do rozmowy
z dziennikarzem, języka wypowiedzi i zasad komunikacji kryzysowej.

3. Panel dyskusyjny. Część praktyczna- pytania i odpowiedzi dotyczące udostępniania informacji.

Panel tematycznie związany z wykładem z zakresu udostępniania informacji publicznej. Omówione zostaną wybrane przykłady wniosków o udostępnienie informacji publicznej, opinii Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i orzecznictwa sądowego. Prelegent będzie również odpowiadał na pytania zadane przez uczestników, dotyczące zakresu tematycznego szkolenia.

Zachęcamy Państwa do przesłania przed konferencją (do dnia 23 lutego na adres info@pirr.pl indywidualnych pytań i opisów sytuacji związanych z udostępnieniem informacji publicznej, które były problematyczne w Państwa pracy. Wybrane pytania zostaną omówione podczas panelu dyskusyjnego.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
•    Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych;
•    Nauczycieli;
•    Przedstawicieli jednostek terytorialnych zarządzających placówkami;
•    Osoby zainteresowane tematyką.

Koszt udziału:
 160 zł netto – przy zgłoszeniu do 8 lutego 2012 r.
 180 zł netto – przy zgłoszeniu od 9 lutego 2012 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://pirr.pl/szkolenia/
Link do formularza zgłoszeniowego: http://pirr.pl/szkolenia/rejestracja.php 

Organizator:
Polski Instytut Rozwoju Rynku
Al. Stanów Zjednoczonych 53/530
04-028 Warszawa

tel.: +48 22 870 10 34
tel. kom.: +48 792 398 858
faks: +48 22 203 63 36
e-mail: info@pirr.pl

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.