Logo Logo Menu
Zamknij

Czy Komenda Główna Policji jest objęta rejestrem korzyści?

Komendant Główny Policji ma zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 1990 r. o Policji status centralnego organu administracji rządowej. A obowiązek zgłaszania przedmiotów do rejestru korzyści dotyczy m.in. kierowników urzędów centralnych (art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne). Zatem Komendant Główny Policji jest również objęty rygorem zgłaszania określonych w ustawie informacji do rejestru korzyści.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.