Logo Logo Menu
Zamknij

Polska pozwana przez Komisję Europejską

Na stronach unijnych opublikowana została informacja, iż Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprawidłowym wdrożeniem przepisów unijnych.

Warto przypomnieć, iż 16 października 2008 r. Komisja Europejska powiadomiła o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce za nieprawidłowe wdrożenie dyrektywny o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Wcześniej w czerwcu tego roku Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności otrzymał opinię ekspertów, iż Polska nie implementowała prawidłowo dyrektywy dotyczącej wtórnego przetwarzania informacji publicznej. Równocześnie pojawiały się pomysły na nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej – więcej można przeczytać tutaj.

Warto odnotować ponownie ważniejsze działania MSWiA w tym zakresie czynione od jesieni 2009 r.:

Na początku maja pojawia się informacja, że implementacja Dyrektywy nastąpi poprzez nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Do początku czerwca nie pojawiły się na stronach BIP MSWiA założenia do nowelizacji, dlatego też złożony został 18 czerwca br. wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

od    (…)
do    di@mswia.gov.pl
data    18 czerwca 2010 11:04
temat    wniosek o informację publiczną
Na podstawie art 61 Konstytucji RP zwracam się z wnioskiem o następującą informację publiczną:
– treść aktualnie opracowywanych założeń do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji z 6 września 2001 lub projekt nowelizacji niniejszej ustawy.

Natomiast 24 czerwca 2010 r. pojawia się komunikat o pozwaniu przez Komisję Polski do Trybunału Sprawiedliwości. W komunikacje zwrócono uwagę na okres, jaki upłynął od momentu pierwszej sygnalizacji o braku prawidłowej implementacji dyrektywy:

„Komisja zwróciła się do Polski po raz pierwszy w październiku 2008 r. o informacje na temat wdrożenia dyrektywy (IP/08/1524), ale nie była usatysfakcjonowana otrzymaną odpowiedzią. W czerwcu 2009 r. Komisja przekazała uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), wzywając Polskę do podjęcia niezbędnych działań w celu dostosowania się do dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego (IP/09/1011). Wobec braku zadowalającej odpowiedzi Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. „

Najważniejsze dwa pytania, jakie należy postawić w związku z wszczętym postępowaniem Komisji:

  • w jakim akcie prawnym nastąpi implementacja dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (w ustawie o dostępie do informacji publicznej, czy też w odrębnej ustawie – czekamy na odpowiedź na złożony ostatnio wniosek),
  • w jaki sposób będą prowadzone prace nad wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań, czy będzie czas i miejsce na przeprowadzenie szerokich i pogłębionych konsultacji?

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.