Logo Logo Menu
Zamknij

Polska przegrała w sprawie implementacji dyrektywy o ponowym wykorzystywaniu informacji publicznej

Treść wyroku można pobrać tutaj

Z opisu sprawy wynika, że korespondencja pomiędzy Polską, a Komisją kończy się na roku 2010:

pkt 23 i 24 uzasadnienia wyroku:

23

W dniu 1 września 2009 r. Rzeczpospolita Polska udzieliła odpowiedzi na uzasadnioną opinię. Podkreślając, że dyrektywa została skutecznie transponowana za pomocą aktów przekazanych już Komisji, poinformowała jednocześnie, że projekt ustawy mającej na celu wdrożenie dyrektywy i rozwianie wszelkich wątpliwości co do gospodarczego charakteru prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest w przygotowaniu. Projekt ten miał zostać wniesiony do polskiego parlamentu w listopadzie 2009 r.

24

Po wielokrotnych wnioskach Komisji o przekazanie wspomnianego projektu ustawy wraz z aktualnym kalendarzem prac legislacyjnych w parlamencie władze polskie poinformowały tę instytucję w piśmie z dnia 1 marca 2010 r. o zamiarze dokonania transpozycji dyrektywy w drodze nowelizacji ustawy z 2001 r.

Uzasadnienie wyroku jest bardzo ciekawe w kontekście dyskusji w jakim zakresie powinniśmy implementować Dyrektywę mając przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej jeszcze sprzed nowelizacji.

Jednak najawżniejsze jest to, że nie ma w wyroku odniesienia się do nowych przepisów, a przy tym Polska została obciążona kosztami postępowania. Czy Polska zapomniała poinformować, że przyjęła nowe prawo? A Prezydent RP podpisując nowelizacją podkreślał, że musi to zrobić, bo Polsce grożą kary finansowe za brak wdrożenia dyrektywy!

Wystąpiliśmy do Komisji o udostępnienie korespondencji z Polską zobaczymy co w niej jest, ponieważ do czasu zakończenia postępowania wyłączona była jej jawność. Pojawiają się nowe pytania – będziemy na bieżąco informować jak to się stało, że zapadł taki wyrok.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.