Logo Logo Menu
Zamknij

Ponowne wykorzystywanie informacji. Kolejne zmiany.

Na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udostępniono do konsultacji projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej. Propozycja zmian wynika z obowiązku implementacji dyrektywy UE (2013/37/UE) zmieniającej dotychczasowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, określone w dyrektywie 2003/98/WE.

Konieczność dokonania zmian wynika przede wszystkim z faktu, iż dyrektywa z 2013 r. określiła, że ponownemu wykorzystywaniu będą podlegały również informacje będące w posiadaniu bibliotek, muzeów i archiwów. Minister zdecydował, że przepisy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji nie będą już określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a będą składać się na odrębną ustawę. Taka konstrukcja była już dyskutowana w toku implementacji dyrektywy z 2003, ale wtedy przeważyły głosy, że ta materia powinna zostać uregulowana w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Być może uda się dzięki temu uniknąć problemów związanych z ograniczeniem dostępu do informacji (szczególnie dziennikarzom) poprzez żądanie, by składano wnioski o dostęp do informacji na formularzu dotyczącym ponownego wykorzystywania. Nie jest to jednak takie pewne z uwagi na to, że przyjęte w 2011 r. zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie uległy znaczącej zmianie, a ich kształt stanowi barierę zarówno w dostępie do informacji, jak i w jej ponownym wykorzystywaniu. Zabrakło również woli, by rozszerzyć bezpłatny dostęp do informacji np. o dane meteorologiczne czy geodezyjne. Sieć Obywatelska Watchdog Polska skieruje do Ministra szczegółowe uwagi w tej sprawie, zostaną one opublikowane również na naszym portalu.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.