Logo Logo Menu
Zamknij

Powraca temat cenników za udostępnienie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej opiera się na prostym, podstawowym założeniu – ma być co do zasady bezpłatny. Dlaczego zatem organy lokalne wydają zarządzenia ustalające cenniki (stawki) za udostępnienie informacji?

Zarówno WSA, jak i NSA w swoich orzeczeniach jednoznacznie potwierdzają: zasadą prawa do informacji jest jej bezpłatność. Co prawda w ustawie o dostępie do informacji publicznej dopuszcza się wyjątek od tej reguły (art. 15 ustawy), natomiast każde wyznaczenie opłaty wymaga rozważenia indywidualnych okoliczności sprawy.

O braku możliwości ustalania ,,z góry’’ stawek za udostępnienie informacji zapominają najwyraźniej urzędy gmin, miast. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy otrzymaliśmy sygnały o istnieniu zarządzeń, w których ustalono nie tylko koszt kserokopii oraz skanu dokumentu, ale również dodatkowej pracy pracownika (w godzinach nadliczbowych), a nawet przekazania wiadomości drogą elektroniczną.

Niestety w większości spraw, po wniesieniu pism do poszczególnych Wojewodów, nie dopatrzyli się oni naruszenia prawa. W rezultacie, mimo oczywistej niezgodności z przepisami ustawy, sporne akty wciąż wykorzystywane są do wyznaczania niezasadnych, a niejednokrotnie zawyżonych cen za przygotowanie informacji.

Nie oznacza to, że się poddaliśmy. Sprawy finalnie trafią do oceny WSA, natomiast w międzyczasie postanowiliśmy zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o podjęcie działań w tym zakresie.

Jako uzasadnienie wskazaliśmy:

Z wymienionych przepisów wynika, iż – co do zasady – dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, a wszelkie odstępstwa mogą mieć charakter wyjątkowy. Dodatkowo, określenie koniecznych do ustalenia kosztów dodatkowych przy udzieleniu informacji publicznej zależy w każdym przypadku od konkretnego stanu faktycznego, oszacowanego w sposób indywidualny. Co za tym idzie, ustalenie w Zarządzeniu odgórnie cen za udostępnienie informacji publicznej powoduje, iż koszty kserokopii, skanu, faksu, we wszystkich sprawach stają się kosztami dodatkowymi, za które każdy Wnioskodawca musi zapłacić niezależnie od przedmiotu sprawy.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.