Logo Logo Menu
Zamknij

Prezydent nie przekazał ekspertyz w sprawie TK

Zapytaliśmy Kancelarię Prezydenta RP o opinie prawne, które wpłynęły na decyzje Prezydenta dotyczące sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

piotr_gajewski_12_of_12_krsw

fot: materiał urzędowy IPN, P.Gajewski

Informacje o opiniach i ekspertyzach przekazała dziennikarzom i dziennikarkom Małgorzata Sadurska, minister w Kancelarii Prezydenta RP.

O ekspertyzach mówił także w 7 dniu tygodnia społeczny doradca Prezydenta, mec. Paweł Mucha. 

Zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta RP o udostępnienie informacji związanych z tymi opiniami/ekspertyzami. Przedmiot wniosku z 1 grudnia 2015 r. był następujący:

Pomimo upływu 14-dniowego terminu, wynikającego z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na złożony wniosek. W związku z tym w dniu 16 grudnia 2015 r. skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta RP.

W skardze wnieśliśmy o stwierdzenie przez sąd, że bezczynność Prezydenta RP ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa i o wymierzenie grzywny. Wskazaliśmy, że Prezydent RP jest organem władzy publicznej o szczególnym znaczeniu. Jest bowiem najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa (vide art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji RP). Z tego powodu uważamy, że jawne działanie Prezydenta RP jest szczególnie potrzebne.

W ocenie Stowarzyszenia nie mniej ważne jest to, że informacje publiczne, o których udostępnienie się zwróciliśmy, mają niezwykle istotne znaczenie dla społeczeństwa w kontekście wydarzeń i sporów związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Opinia publiczna powinna poznać dokumenty, na które powołuje się w dyskusji publicznej Prezydent RP i które, jak wynika z publicznych wypowiedzi ministra w Kancelarii Prezydenta RP, mają (będą mieć) znaczenie na podejmowane przez Prezydenta RP działania prawne.

Wniosek o udostępnienie informacji o opiniach/analizach/ekspertyzach związanych ze sprawą Trybunału Konstytucyjnego złożyliśmy także do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czekamy na odpowiedź.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.