Logo Logo Menu
Zamknij

Prokurator Rejonowy w Golubiu – Dobrzyniu jednak zasługiwał na grzywnę

Wszystko zaczęło się w kwietniu 2015 roku. Prokurator Rejonowy nie dość, że nie udostępnił nam żądanej informacji, to jeszcze nie przekazał naszej skargi do sądu w terminie. Zawnioskowaliśmy o wymierzenie grzywny prokuratorowi.

Prokurator Rejonowy Golub - Dobrzyń

Więcej na ten temat w artykule NSA: grzywna za każde opóźnienie w przekazaniu akt do sądu.

Wniosek o ukaranie grzywną Prokuratora Rejonowego z Golubia – Dobrzynia został oddalony przez WSA w Bydgoszczy. Nie zgadzając się tym postanowieniem, złożyliśmy na nie zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 21 czerwca 2016 r. sygn. akt I OZ 461/16 uznał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy niezasadnie oddalił wniosek naszego stowarzyszenia o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Rejonowemu za nieprzekazanie akt w terminie.

Teraz sprawa ponownie trafiła przed WSA w Bydgoszczy. Postanowieniem z 4 sierpnia 2016 r. sygn. akt II SO/BD 16/16 wymierzył on grzywnę Prokuratorowi Rejonowemu w Golubiu – Dobrzyniu w wysokości 500 zł.

Po otrzymaniu odpowiednich wytycznych WSA w Bydgoszczy nie miał już wątpliwości, iż zarówno rozmiary jak i powody opóźnienia nie mają wpływu na zasadność wymierzenia grzywny, a jedynie wysokość kary.  Sąd podkreślił również, iż Organ ma obowiązek przekazać skargę w każdym przypadku, bez względu na to, czy uznaje ją za zasadną czy też nie.

Podkreślenia wymaga, że przesłanką do wymierzenia grzywny jest fakt nieprzekazania skargi sądowi administracyjnemu, bez względu na powody. Jednakże przy wymierzaniu grzywny Sąd bierze pod uwagę przyczyny niewypełnienia przez organ ciążącego na nim obowiązku. W sprawie niniejszej okoliczności wskazane przez organ w odpowiedzi na wniosek nie są okolicznościami, które wyjaśniają brak winy organu. Organ nie dokonuje merytorycznej oceny wniosku, jest to bowiem rzecz Sądu. Ma bezwzględny obowiązek przekazania skargi do Sądu bez dokonywania jej kwalifikacji, oceny natomiast, czy żądana informacja była, czy też nie, informacją publiczną, dokona Sąd na etapie rozpoznawania skargi na bezczynność. Nadmienić należy w tym miejscu, że w sprawie ze skargi S. O. na bezczynność Prokuratora […] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, Sąd, wyrokiem z dnia 2 marca 2016r. wydanym w sprawie o sygn. akt II SAB/Bd 97/15 zobowiązał Prokuratora […] do rozpatrzenia wniosku S. O. z dnia […] kwietnia 2015r. w terminie 30 dni od doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, stwierdzając jednocześnie, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Chociaż wysokość grzywny, łagodnie mówiąc, nie jest oszałamiająca to mamy nadzieję, że zapobiegnie podobnym sytuacjom w przyszłości. Nieprzekazanie akt w terminie opóźnia rozpoznanie sprawy przed sądem, a co za tym idzie, osłabia nasze prawo do sądu. Warto więc reagować i wnioskować o kary za takie opóźnienia.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.