Logo Logo Menu
Zamknij

Przebieg posiedzeń Rady Ministrów jednak niejawny

Skargę przeciwko decyzji Prezesa Rady Ministrów wniosła Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbowych Województwa Mazowieckiego. Organ powoływał się na przepis artykułu 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 sieprnia 1996 r. o Radzie Ministrów, który stanowi, że „posiedzenia Rady Ministrów są niejawne”. Skarżący argumentował, że o ile można się zgodzić ze stanowiskiem, że dostęp do posiedzeń ograniczony jest tylko do upoważnionych do tego osób, to już zapis z tych posiedzeń powinien zostać udostępniany publicznie – chyba, że faktycznie podczas posiedzenia poruszane są informacje niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.  Takich okoliczności organ nie wykazał. W toku postępowania i w odpowiedzi na skargę, Premier podnosił, że art 22 ustawy o Radzie Ministrów obejmuje zarówno wstęp, jak i zapis z przebiegu posiedzenia. WSA w Warszawie uznał argumenty Prezesa Rady Ministrów oddalając skargę.

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich przystąpiło do postępowania z uwagi na fakt, iż niepokojące jest, aby tak ważny organ jakim jest Rada Ministrów z zasady chroniła informacje z przebiegu jej posiedzeń. Stanowiska poszczególnych Ministrów, jak i dyskusja wewnątrz samej Rady stanowią bez wątpienia, określoną w art 61 ust. 1 informację o działalności organów władzy publicznej. Związek zapowiedział, że złoży skargę kasacyjną w to rozstrzygnięcie.

sygn. akt. II SA/Wa 1498/11

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.