Logo Logo Menu
Zamknij

Pytania o pieczę zastępczą a informacja publiczna


Czy można zapytać, korzystając z prawa do informacji publicznej, o szczegóły dotyczące odebrania dzieci z pieczy zastępczej?

Tak sformułowany wniosek nie dotyczy stricte informacji z zakresu funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej, która sprawuje nadzór nad rodzinami zastępczymi.

Dodatkowo posiłkowałabym się tutaj również treścią art. 7 ust. 3 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o osobach, do których stosuje się tą ustawę, oraz członkach ich rodzin, w tym informacji o udzielonej tym osobom pomocy i świadczeniach. W takim przypadku nastąpić musi ograniczenie jawności ze względu na ochronę prywatności.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej serii Watchdog odpowiada, w której publikujemy odpowiedzi naszej radczyni prawnej, Joanny Grzelińskiej-Darłak, na Wasze pytania. Dotychczas ukazał się jeden artykuł z tej serii Czy można złożyć wniosek o informację przez Facebooka? Kolejne będą ukazywały się co wtorek.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.