Logo Logo Menu
Zamknij

Regulamin nagrody OTWARTE/ZAMKNIĘTE w konkursie

Kategoria I –OTWARTE

Dotyczy głównie sytuacji, gdy konkretne działanie otwiera szeroko drzwi urzędu. Szukamy takich inicjatyw, które czynią dostęp do informacji szybszym, łatwiejszym i najmniej skomplikowanym.

Będą to przedsięwzięcia niestandardowe, wykraczające poza niezbędne minimum. Takie, które świadczą o tym, że urząd chce pokazać jak działa.

W 2010 roku przyznaliśmy także nagrody za te praktyki, które stanowiły jedynie wypełnienie prawa. Komisja Konkursowa uznała, iż w niektórych wypadkach zachowania instytucji wyróżniają się. Praktyka dowodzi, że podobne nagrodzonym instytucjom podmioty działają niezgodnie z prawem. Dlatego doceniono praworządność. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest nagrodzenia takich praktyk także w edycji ogłoszonej w 2011 roku.

Kategoria II – ZAMKNIĘTE

Dotyczy sytuacji, gdy drzwi urzędu trzeba wyważyć, choć teoretycznie prawo zapewnia nam, że będą zawsze dla nas otwarte. Piętnujemy takie działania urzędów, które powodują że trudno nam otrzymać dane, informacje i dokumenty które są jawne z mocy prawa. Czekamy na zgłoszenia dotyczące sytuacji, gdy informacja jest ukrywana lub tworzone są sztuczne przeszkody, aby jej nie udostępniać.

Konkurs dotyczy konkretnego działania urzędu!

Przedmiotem konkursu nie jest nagradzanie lub napiętnowanie urzędów, a konkretnej praktyki działania. Chcemy pokazać co można zrobić lub czego nie należy robić w zakresie udostępniania informacji. Konkretną praktykę łatwo jest zmienić lub rozwijać.

Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość (zwłaszcza w przypadku kategorii OTWARTE) przyjrzenia się bliżej nagradzanemu podmiotowi także w innych aspektach. Dotyczy to np. sposobu informowania na stronie internetowej lub prześledzenia historii wniosków o informację składanych w ramach prowadzonych przez nas ogólnopolskich monitoringów (jeśli instytucja była ich przedmiotem). Uważamy, że dobra praktyka musi mieć minimalne sprzyjające warunki aby się utrzymać. 

Praktyki można było zgłaszać do 28 lutego 2012 roku. Wyniki ogłoszone zostaną w kwietniu 2012 roku.

Jak będzie wyglądało przyznawanie nagród i anty-nagród?

Ze względów organizacyjnych, nagrodę przyznamy tylko tym podmiotom, których praktyki zostały zgłoszone do konkursu i wciąż będą aktualne w dniu zamknięcia zgłoszeń, tj. 28 lutego 2012 roku. Nie będziemy przyznawać nagród podmiotom niezgłoszonym, nawet jeśli będziemy wiedzieć, że stosują takie same działania jak te, które otrzymały nagrodę. Również w przypadku, gdy po zamknięciu konkursu, a przed ogłoszeniem wyników dany podmiot dokona zmiany, sama praktyka zostanie wzięta pod uwagę przez Kapitułę Konkursu. 

Kapituła Konkursu

Nad wyborem zwycięskich praktyk w obu kategoriach będzie obradowała Kapituła Konkursu składająca się z ekspertek i ekspertów w zakresie prawa do informacji. Będą to prawnicy oraz osoby praktycznie monitorujące dostęp do informacji publicznej. Dotychczasowy skład Kapituły Konkursowej dostępny jest tutaj

Kapituła otrzyma do oceny tylko część praktyk wybranych wcześniej przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich na postawie znajomości przedmiotu – powszechności i szkodliwości danego sposobu postępowania. Opisy wybranych praktyk podane będą na stronie konkursu po sprawdzeniu, czyli od 20 marca 2012 roku

Nagroda OTWARTE przyznawana przez publiczność

W kategorii OTWARTE przewidujemy głosowanie publiczności. Od 20 marca 2012 na stronie www.informacjapubliczna.org.pl zostaną przedstawione dobre praktyki wybrane przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Będziecie mogli na nie Państwo głosować przez internet i tym samym wyrazić swoją opinię na temat tego, co jest ważne dla obywateli z punktu widzenia informowania. Nagroda publiczności będzie miała szczególne znaczenie. Instytucje publiczne działają dla ludzi i to osąd odbiorców działań jest największym docenieniem działań urzędów. 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Nagrody przyznane przez Kapitułę Konkursową w edycji 2010

Kapituła Konkursowa, w pierwszej edycji „Wyważania otwartych drzwi” wydzieliła dwie kategorie pozytywnych praktyk – takie, które realizują ideę otwartości i aktywnego informowania oraz takie, które stanowią wyłącznie realizację obowiązującego prawa

W kategorii „Aktywne informowanie”

Prezydent Miasta Rzeszowa – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na utworzeniu punktu informacyjnego urzędu w hipermarkecie – miejscu, do którego przychodzą mieszkańcy, aby realizować swoje codzienne potrzeby.

Prezydent Miasta Gliwice – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na przygotowaniu zebranych informacji o Radnych Miasta Gliwice w jednym miejscu i w przyjaznej formie. Kapituła doceniła także wszelkie inne praktyki stosowane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu służące przedstawieniu spójnej i przydatnej informacji zainteresowanym osobom.

Wójt Gminy Pomiechówek – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na publikowaniu na stronie internetowej gminy pytań zadawanych wójtowi przez mieszkańców wraz z udzielanymi odpowiedziami.

W kategorii „Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej”

Prezes Sądu Najwyższego – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na udostępnianiu orzeczeń wraz z uzasadnieniem w formie plików tekstowych, nadających się do ponownego wykorzystania przez wnioskodawców.

Wojewoda Świętokrzyski – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na przygotowaniu formularza wniosku o informację publiczną, w którym wymagane są od wnioskodawców jedynie niezbędne dane konieczne dla prawidłowej realizacji zapytania.

Burmistrz Miasta Wisła – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na prawidłowym udostępnieniu danych pozwalających na realizację kontroli społecznej nad wydatkowaniem środków publicznych.

Kapituła Konkursu uznała też, że wszystkie złe praktyki są szkodliwe. Nie dokonała wyboru najgorszych.

Ze opisem wszystkich praktyk konkursowych można zapoznać się tutaj.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.