Logo Logo Menu
Zamknij

Rekrutacja na warsztaty z dostępu do informacji publicznej

Opis warsztatów:

Warsztaty będą poświęcone praktycznym ćwiczeniom związanym z następującymi zagadnieniami:

  • tworzenie pism o udzielenie informacji publicznej do sądów powszechnych, prokuratur i innych jednostek władzy publicznej  
  • jak we wnioskach powoływać się definicje i zapisy prawne związane z takimi pojęciami jak: „prawo do informacji”, „prawo dostępu do informacji publicznej” i „informacja w sprawie publicznej” w świetle Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • jak korzystać we wnioskach z uprawnień wynikających z „prawa dostępu do informacji publicznej”
  • jak napisać wnioski i inne pisma o udostępnienie informacji publicznej  
  • co zrobić, kiedy jednostka nie chce udzielić nam informacji

Udział w warsztatach jest bezpłatny, uczestnicy mają zapewnione: catering,  materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, opiekę nad dziećmi: osoby, które chcą przyjść na szkolenie z dziećmi proszone są o zaznaczenie tego na formularzu zgłoszeniowym, niezgłoszenie tego, a przyjście z dzieckiem na warsztat spowoduje wykluczenie z udziału w szkoleniu. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są w czasie trwania warsztatów do wypełnienia formularzy osobowych, potrzebnych do celów sprawozdawczych.

Miejsce warsztatów:

Siedziba Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides ul. Warszawska 19 (I piętro) 40-009 Katowice

Trener: Zajęcia będą prowadzone przez Pana Michała Bernaczyka, doktora prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, autora licznych publikacji poświęconych dostępowi do informacji publicznej, ochronie danych osobowych (www.prawo.uni.wroc.pl), w tym stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce funkcjonowania sądów i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Dla kogo: Warsztaty skierowane są do pracowników i osób związanych z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa śląskiego.

Terminy:

Przewidziane są dwa terminy warsztatów: 1-3 sierpnia 2011 (3 dni) 4-6 sierpnia 2011 (3 dni) Na zgłoszenia czekamy do 27 lipca.

Jak się zgłosić:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony projektu Przejrzysta Temida: http://www.przejrzystatemida.org.pl/module.php?name=news&id=14.

Wypełniony formularz można: przesłać faksem na numer: 32 203 12 18, wysłać pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice lub wysłać skan z podpisem na adres: agata@bonafides.pl. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt do organizatora: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides ul. Warszawska 19 40-009 Katowice 32 203 12 18 Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Agata Hofelmajer – agata@bonafides.pl www.bonafides.pl Storna projektu: www.przejrzystatemida.org.pl

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.