Logo Logo Menu
Zamknij

Sąd Najwyższy rozpatrzy skargę kasacyjną w sprawie Burmistrz Rabki-Zdrój

Historia (braku) dostępu do informacji publicznej w Rabce-Zdrój od kilku lat pojawia się na naszych stronach.  Teraz jedna ze spraw trafiła do Sądu Najwyższego, który będzie się zastanawiał, czy Burmistrz Rabki-Zdrój powinna odpowiadać karnie za nieudostępnienie informacji publicznej.

Wyrok skazujący w pierwszej instancji zapadł przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu (wyrok z 31 maja 2012 r. , sygn. akt Sygn. akt  II K  700/11). Sprawę opisywaliśmy w Rabka Zdrój – mieszkaniec wygrał w sądzie sprawę karną o nieudostępnienie informacji.

Pobierz wyrok wraz z uzasadnieniem (edytowalny plik .pdf).

Doprowadzenie do tego wyroku nie było łatwe o czym informowaliśmy m. in.  w: Rabka – wypowiada się kolejny sąd; Rabka ciąg dalszy sprawy o dostęp do informacji publicznej.

W drugiej instancji Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z 25 września 2012 r. (sygn. akt  II Ka 376/12) uniewinnił oskarżoną.

Pobierz wyrok wraz z uzasadnieniem (obraz w pliku .pdf).

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który na 29 sierpnia 2013 r. wyznaczył rozprawę, godz. 10:10, sygn. akt IV KK 46/13.

Sąd Najwyższy zawiadomienie o terminie 29 sierpnia 2013 r. IV KK 46/12

Ciekawostką w Rabce-Zdrój jest również sytuacja,  w której Burmistrz Rabki-Zdrój wymierzono 56 tys. grzywny w postępowaniach sądowo-administracyjnych dotyczących dostępu do informacji publicznej (głównie za brak przekazania dokumentów do sądu).

56 tys grzywny

Ostatnio okazało się, że całą winę wziął na siebie radca prawny obsługujący gminę Rabka-Zdrój i podpisał z gminą ugodę. Dla porządku rzeczy ugoda/umowa jest tajna (!) i wydano nam decyzję omawiającą udostępnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu odwołania napisaliśmy, co jest dobrym  komentarzem do sytuacji w Rabce-Zdrój, m. in:

Co przy tym znamienne, sam radca prawny Paweł Kukla, który obecnie chciałby ograniczyć dostęp obywateli do treści umów i ugód z nim zawartych przez Gminę Rabka-Zdrój, w innej sprawie w których reprezentował miejską spółkę Gminy Rabka-Zdrój – Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. – jawił się gorącym przeciwnikiem następującego z powołaniem się właśnie na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy ograniczania dostępu do informacji publicznej obejmującej treść ofert składanych przez przedsiębiorców starających się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach tego postępowania sądowoadministracyjnego radca prawny Paweł Kukla w pełni zaakceptował stanowisko Sądu zgodnie z którym przedsiębiorca starający się o zawarcie umowy z jednostkami publicznymi musi liczyć się z ograniczeniami w ochronie swoich tajemnic: „Każda procedura tocząca się przed organami państwa – nawet taka, która nie kończy się zawarciem umowy – ma charakter postępowania w sprawie publicznej, a podmiot decydujący się na udział w takiej procedurze musi liczyć się z tym, że podawane przez niego informacje będą objęte zakresem sprawy o charakterze publicznym.” (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 31 października 2012 roku sygn. akt II SA/Kr 1192/12, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.