Logo Logo Menu
Zamknij

Skarga kasacyjna Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oddalona

20 kwietnia 2016 r. odbyła się rozprawa dotycząca skargi kasacyjnej wniesionej przez NCBiR. Sieć Obywatelska przystąpiła do sprawy jako uczestnik postępowania.

Ncbr-logo.svg

W 2013 r. obywatelka wniosła o udostępnienie informacji w zakresie projektu dotowanego przez NCBiR ze środków Europejskich, a realizowanego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. NCBiR częściowo odmówiło udzielenia informacji publicznej, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy.

W wyniku skargi na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej w czerwcu 2014 r., zapadł wyrok uchylający zaskarżoną decyzję (sygn. akt. II SA/Wa 410/14). Sąd podkreślił, iż decyzja nie była odpowiednio uzasadniona, a Organ oparł się jedynie na oświadczeniu beneficjenta co do niemożności udostępnienia informacji.

Narodowe Centrum złożyło skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Wyrokiem z 20 kwietnia 2016 r. skarga kasacyjna została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny. W ustnym uzasadnieniu Sędzia sprawozdawca wyjaśnił, że przedmiotowy projekt był realizowany ze środków publicznych i decyzja go dotycząca musi być na tyle klarowna, aby umożliwić kontrolę społeczną projektu. Tymczasem akt wydany przez NCBiR nie wyjaśnił motywów uznania, że wnioskowana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorcy. Dlatego też nie spełnił on wymogów i słusznie został uchylony.

Zastanawiać może upór NCBiR, aby nie udostępnić informacji dotyczących projektu. Nie dość, ze Centrum Badań nie uzasadnił odpowiednio swojej decyzji, to również przedłużał postępowanie poprzez złożenie skargi kasacyjnej, tak aby nie udzielić odpowiedzi na wniosek. W efekcie obywatelka wnioskująca o informacje musiała czekać dwa i pół roku, aby dowiedzieć się, że NCBiR powinien lepiej uzasadnić swoją decyzję.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.