Logo Logo Menu
Zamknij

Sprawdzić sprawdzających -czyli kto właściwie pracował przy wojewódzkim konkursie z języka angielskiego?

www.pixabay.com

Konkursy mają pozwolić utalentowanej młodzieży na zaprezentowanie i poszerzenie swojej wiedzy. Co jednak, gdy autorzy pytań… sami nie do końca znają się na poruszanych tematach? A przynajmniej można podejrzewać, że nie są odpowiednio wykwalifikowani?

Pod koniec zeszłego roku Sieć Watchdog otrzymała sygnał od nauczyciela zaniepokojonego jego zdaniem niskim poziomem pytań konkursowych z języka angielskiego. Chodziło o nie byle jaki konkurs – patronowało mu kuratorium i mógł pozwolić zwycięzcom łatwiej dostać się do wymarzonego liceum. Niestety wydawało się, że finałowy arkusz zawierał błędy, a komisja odwoławcza bezzasadnie odrzuciła odwołania. Czujny pedagog postanowił więc zwrócić się do Kuratorium Oświaty w Szczecinie z zapytaniem o wykształcenie autorów konkursu językowego, by wyjaśnić wątpliwości co do ich kompetencji.

W maju 2019 roku nauczyciel skierował do kuratorium wniosek o informację publiczną, w którym zażądał podania imienia, nazwiska oraz kierunku ukończonych studiów filologicznych czy udostępnienia innego świadectwa potwierdzającego znajomość języka, jakimi mieli legitymować się autorzy, recenzenci, eksperci oraz członkowie komisji rozpatrującej odwołania. Dalej poprosił o wskazanie, ile wniosków w trybie odwoławczym zostało złożonych po etapie wojewódzkim Konkursu z Języka Angielskiego dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego.

Bez nazwisk

Kuratorium udzieliło częściowej odpowiedzi, odmawiając decyzją z 27 maja upublicznienia informacji dotyczących autora pytań, recenzenta i eksperta, powołując się na konieczność ochrony danych osobowych. Uznano bowiem, że osoby te nie pełnią funkcji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z pomocą Stowarzyszenia zostało złożone odwołanie od rzeczonej decyzji i Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło uchylić decyzję i przekazać sprawę do Kuratorium do ponownego rozpatrzenia.

29 sierpnia 2019 roku Kuratorium udzieliło kolejnej odpowiedzi na wniosek. Podano w niej imiona i nazwiska autorki pytań, recenzentki i ekspertki. Jednocześnie jedynie ogólnie wskazano, że wszystkie te osoby są nauczycielami w szkołach wyższego stopnia niż uczniowie szkół, do których kierowany jest konkurs, a ich kwalifikacje zawodowe są zgodne z wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wykształcenie? Nie wiemy

Po wezwaniu do uzupełnienia odpowiedzi Kuratorium stwierdziło w końcu, że nie posiada żądanych szczegółowych informacji co do wykształcenia zaangażowanych w konkurs osób, zapewniło jednak, że skład komisji zostanie zmieniony. Chociaż można to uznać za krok w dobrą stronę, trudno nie zauważyć słabych mechanizmów kontroli wyboru specjalistów odpowiedzialnych za pytania konkursowe. A co z uczniami, którzy włożyli swój czas i wysiłek, by przekonać o swojej wiedzy, a z powodu niekompetencji osób sprawdzających straciły szansę na wygraną?

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.