Logo Logo Menu
Zamknij

Stadnina w Janowie nie ucieknie przed jawnością

Umowa pomiędzy stadniną a Shirley Watts na dzierżawę koni arabskich jest informacją publiczną, a działania spółki są jawne – orzekł WSA w Lublinie.

O sprawie pisaliśmy w tekście Stadnina koni w Janowie Podlaskim a informacja publiczna.

Reporterka TOK FM – Anna Gmiterek-Zabłocka – wystąpiła do Stadniny o udostępnienie wskazanej umowy. Spółka milczała, a po złożeniu skargi stwierdziła, że nie jest podmiotem zobowiązanym, a umowa z Shirley Watts nie stanowi informacji publicznej.

Zgłosiliśmy swój udział w postępowaniu, jako organizacja społeczna, a WSA w Lublinie postanowił nas do niego dopuścić. Treść pisma procesowego można znaleźć we wspomnianym wyżej tekście.

WSA w wyroku z 24 maja 2016 r.  (II SAB/Lu 51/16, PDF )  przyznał nam rację i stwierdził, że:

Wbrew stanowisku Prezesa Stadniny, nie ulega wątpliwości, że spółka ta jest podmiotem obowiązanym do udzielenia informacji publicznej (…). skoro Stadnina jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, której wyłącznym udziałowcem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, to jej prezes, jako reprezentant państwowej osoby prawnej, ma obowiązek udostępnienia informacji publicznych, stosowanie do treści art. 4 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p.

Natomiast co do umowy, o której udostępnienie wniosła reporterka, sąd wskazał, iż:

Nie ulega również wątpliwości, że informacja objęta wnioskiem skarżącej (…) stanowi informację o sprawach publicznych, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. a/ i e/ u.d.i.p., tj. informację o majątku.

W tej sprawie Sieć Obywatelska Watchdog Polska pomogła wnioskodawczyni w przygotowaniu skargi do sądu oraz wparła ją w postępowaniu sądowym poprzez przystąpienie do sprawy jako organizacja społeczna.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.