Logo Logo Menu
Zamknij

Stanowisko RP dotyczące zmian w rozporządzeniu 1049/2001

Przedstawiliśmy już zestawienie propozycji zmian wraz z uwagami ekspertów skupionych wokół Access Info Europe.  Ich analiza doprowadziła do sformułowania apelu sprzeciwiającemu się niektorym propozycjom, a jednocześnie rekomendującego pożądany kierunek zmian.

Tymczasem rząd RP przedstawił  stanowisko strony polskiej w sprawie dokumentu legislacyjnego  „Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (KOM(2011) 137 wersja ostateczna)” popierające propozycje zmian. Warto może, by po dogłębnej analizie uwag Access Info Europe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze zweryfikowało swoje stanowisko.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.