Logo Logo Menu
Zamknij

Tajemnica dyplomatyczna – projekt zmiany ustawy o służbie zagranicznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej. Jednym z proponowanych rozwiązań jest ograniczenie dostępu do informacji dotyczącej bardzo szeroko rozumianej sfery polityki zagranicznej.

Z projektem można się zapoznać na strona Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ustawy przewiduje w art. 1 dodanie do treści ustawy z dnia 27 lipca 2001 o służbie zagranicznej artykułu 43a w następującym brzmieniu:

Art. 43a. 1. Informacje dotyczące spraw zagranicznych lub członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, których udostępnienie osobom i podmiotom nie wykonującym zadań publicznych wymagających dostępu do takich informacji może osłabić pozycję negocjacyjną lub procesową Rzeczypospolitej Polskiej lub w inny sposób osłabić ochronę interesów Rzeczypospolitej Polskiej lub Polaków za granicą, lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, stanowią tajemnicę prawnie chronioną.

 1. Ochrona, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności:
  1) projektów umów międzynarodowych;
  2) informacji zawartych w stanowiskach, opiniach, instrukcjach, sprawozdaniach i analizach sporządzonych przez przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej lub na zlecenie organów Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby:
  a) postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami międzynarodowymi orzekającymi z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich fazy przygotowawczej,
  b) negocjacji międzynarodowych,
  c) negocjacji prowadzonych w ramach Unii Europejskiej bądź z przedstawicielami jej instytucji,
  d) rozmów i korespondencji prowadzonych w związku ze stosunkami Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;3) ochrony bezpieczeństwa personelu i obiektów służby zagranicznej, w tym obowiązującego systemu ochrony i zabezpieczenia placówek zagranicznych.
 2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, dotyczy informacji będących w posiadaniu organów władzy publicznej lub jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych, a także innych osób lub podmiotów wykonujących zadania publiczne na zlecenie tych organów lub jednostek organizacyjnych.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udostępnione przez organ władzy publicznej, który je wytworzył lub otrzymał, ze względu na ważny interes publiczny.”.

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska przygotowuje opinię w tej sprawie.

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.