Logo Logo Menu
Zamknij

Tajny projekt badawczo-rozwojowy dotyczący przygotowania zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało kwotą 3,7 mln zł  projekt badawczo-rozwojowy, którego efektem mają być propozycje zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jednym z elementów tego projektu jest opisywana przez nas ankieta dotycząca nadużywania prawa do informacji publicznej, którą rozsyłał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zob.  Prawo do wygody administracji

Projekt realizowany jest przez  konsorcjum: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Wrocławski, C.H. Beck, Naukowe Centrum Prawno – Informatyczne.

Informacja o dofinansowaniu projektu przez NCBiR

22 maja 2014 r. zwróciliśmy się do NCBiR o udostępnienie projektu, aby zobaczyć jakie zostały poczynione założenia w projekcie i dokąd zmierzają jego wykonawcy.
NCBiR nie odpowiedział na wniosek przez prawie 5 m-c. 21 października 2014 r. wezwaliśmy do wykonania wniosku. NCBiR odmówił udostępnienia wniosku twierdząc, że nie ma takiego obowiązku.

Ostatecznie 3 listopada 2014 r. skierowaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarg na bezczynność NCBiR

Załączniki do skargi:

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.