Logo Logo Menu
Zamknij

Informacje publiczne w ogólnodostępnych źródłach – wykazy osób posiadających uprawnienia zawodowe

W ramach kolejnego artykułu z cyklu pochylimy się nad bazami osób posiadających uprawnienia zawodowe. Niezmiennie zachęcamy także do lektury pozostałych tekstów o publicznych repozytoriach danych: Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste (cz. 1, cz. 2) oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

O co chodzi z uprawnieniami zawodowymi?

W polskim porządku prawnym ustawodawca postanowił, że niektóre zawody będzie można wykonywać jedynie wówczas, gdy uzyska się odpowiednie uprawnienia. Ma to na celu niejako poręczenie, że dana osoba parająca się określonym zajęciem faktycznie ma wszystkie niezbędne kompetencje i umiejętności, aby z jak najwyższą rzetelnością świadczyć usługi. To bardzo rozsądne podejście — dzięki temu można mieć pewność, że dana osoba jest faktycznie specjalistą w swoim fachu i nie wyrządzi szkód zaniedbaniami wynikającymi z braku wiedzy czy staranności.

Skoro więc możliwość zweryfikowania uprawnień zawodowych danej osoby jest tak ważna dla każdego w codziennym życiu, wydaje się, że powinno być to możliwe bezpłatnie i z jak największą łatwością. Rzeczywiście, w przypadku bardzo wielu zawodów istnieją tego typu rejestry w internecie. W tym artykule przyjrzymy się wybranym wykazom osób posiadających uprawnienia zawodowe.

Centralny Rejestr Lekarzy

Naczelna Izba Lekarska, będąca podmiotem w strukturze samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzi na podstawie danych uzyskiwanych co miesiąc z poszczególnych okręgowych izb lekarskich rejestr lekarzy, który dostępy jest pod adresem https://rejestr.nil.org.pl/. Na jego podstawie możemy wyszukać dowolnego lekarza lub lekarza dentystę, wpisując jego imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, numer PESEL lub numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ – obecny choćby na pieczątce lekarza). Rejestr umożliwia nie tylko zweryfikowanie, czy dana osoba podająca się za lekarza faktycznie posiadania uprawnienia zawodowe; daje on dostęp do szeregu innych informacji mogących być niezwykle istotnymi z perspektywy pacjenta, jak na przykład data uzyskania uprawnień, ukończone specjalizacje czy posiadane stopnie lub tytuły naukowe.

Centralny Rejestr Farmaceutów

Wciąż pozostając w tematyce medycznej, warto zauważyć, że bardzo podobny wykaz istnieje w kontekście farmaceutów. Pod adresem https://crf.ezdrowie.gov.pl/Search aptekarzy można wyszukać, dysponując imieniem, nazwiskiem, PESEL-em lub numerem Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty (PWFZ). W przeciwieństwie do Centralnego Rejestru Lekarzy, Centralny Rejestr Farmaceutów zawiera mniej danych — wyszukiwarka daje dostęp jedynie do nazwy specjalizacji oraz izby, w której zrzeszony jest dany farmaceuta.

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka prowadzi wykaz osób będących adwokatami oraz odbywających aplikację adwokacką. Pod adresem https://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja wyszukać można interesującą nas osobę. Po wyszukaniu adwokata uzyskamy między innymi informacje dotyczące daty wpisu na listę adwokatów, dane kontaktowe czy listę gałęzi prawa, jakimi dana osoba się zajmuje. Co ciekawe, rejestr może posłużyć także do wyszukania adwokatów zajmujących się daną dziedziną — jeżeli przykładowo interesuje nas adwokat parający się prawem prasowym w Krakowie, to bez problemu można wygenerować listę takich osób.

Krajowa wyszukiwarka radców prawnych

Jeśli chodzi o radców prawnych, nie jest to typowy rejestr, lecz wyszukiwarka umożliwiająca odnalezienie danej osoby. W przeciwieństwie do Rejestru Adwokatów, wyszukiwarka radców poza informacją o numerze wpisu, izbie i fakcie wykonywania zawodu nie dostarcza danych o preferowanych gałęziach prawa. Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem https://rejestrradcow.pl/Applicant/Index.

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB)

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w ramach cyfryzacji budownictwa prowadzi rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, który dostępny jest pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl/. Baza umożliwia dostęp do danych dotyczących między innymi dziedziny czy specjalności danej osoby (projektowanie, kierowanie robotami, instalacje gazowe, instalacje elektryczne, kwestie konstrukcyjno-budowlane i tym podobne). Zauważyć jednak wypada, że środowisko budowlane zwraca uwagę na niekompletność i nieaktualność niektórych danych, co może wynikać z niejednorodnego sposobu ich uzyskiwania przez e-CRUB.

Usługa „Znajdź geodetę”

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na swojej stronie internetowej http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete umożliwia wyszukiwanie geodetów. Wykaz ten zawiera w zasadzie wyłącznie dane o datach i numerach uprawnień, bez dalszych szczegółów dotyczących chociażby wykształcenia danej osoby.

Podsumowanie

Wyżej wskazane rejestry stanowią jedynie przykład spośród bardzo licznych baz osób z uprawnieniami zawodowymi. Wyróżnić można szereg innych rejestrów, a wymienienie ich wszystkich w tekście byłoby zadaniem niewykonalnym. Warto jednak pamiętać, aby — zastanawiając się, czy dana osoba należycie wykonuje obowiązki — zweryfikować, czy w internecie nie jest dostępny wykaz osób posiadających uprawnienia zawodowe w danym zawodzie.

Tego typu rejestry mogą być niezwykle cenne w codziennym życiu, gdyż pozwalają weryfikować osoby podające się za specjalistów w danych branżach. W kontekście prawa do informacji można z kolei dzięki wykazom sprawdzać, czy wykonawcy działający na zlecenie podmiotów publicznych lub kontrahenci tych podmiotów faktycznie dają rękojmię należytej dbałości o oferowane usługi.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.