Logo Logo Menu
Zamknij

Urząd: wniosek trafił do spamu. Sąd: rażące naruszenie prawa i 200 zł grzywny

W monitoringu nagrodowym (więcej: Kto, ile, za co? – zobacz mapę nagród w samorządach!) zapadł ważny wyrok dla wszystkich tych, którzy składają wnioski drogą mailową.

Wniosek o informację publiczną w spamieW ramach monitoringu wniosek trafił m.in. do Urzędu Miasta Radomia. Nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, a nasz wniosek został rozpatrzony dopiero w lipcu 2016 roku – po tym, jak złożyliśmy skargę na bezczynność.

W odpowiedzi na skargę urząd poinformował, że wniosek z 22 lutego 2016 r. został zakwalifikowany jako spam i odzyskany 22 czerwca 2016 r.

Radomski oddział zamiejscowy WSA w Warszawie wydał wyrok 18 października 2016 r., sygn. VIII SAB/Wa 43/16. W zakresie zobowiązania urzędu do odpowiedzi umorzono postępowanie, bo urząd w końcu odpowiedział, choć dopiero po wpłynięciu skargi. Sądu nie przekonały jednak argumenty, którymi bronił się radomski magistrat i orzekł, że bezczynność Prezydenta Radomia była rażącym naruszeniem prawa i wymierzył prezydentowi 200 zł grzywny.

radom1

Dlaczego rażące naruszenie prawa i 200 zł grzywny?

Sąd wskazał, że:

  • wniosek został rozpoznany dopiero po upływie 5 miesięcy od dnia jego wystosowania, a ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje 14-dniowy termin,
  • nie ma znaczenia zakwalifikowanie wniosku jako spamu (tj. korespondencji „śmieciowej”),
  • wobec prawnej dopuszczalności wnoszenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną (mailem), do obowiązków organu administracji publicznej należy taka konfiguracja filtrów antyspamowych oraz takie zorganizowanie obsługi technicznej poczty elektronicznej, aby zapewnić bezproblemowy i niezwłoczny odbiór wszystkich wiadomości,
  • filtr antyspamowy nie kasuje wiadomości, a jedynie przenosi do innego folderu w skrzynce (folder ze spamem), co oznacza, że przy zachowaniu należytej staranności organ powinien się z wnioskiem zapoznać,
  • gdyby przyjąć odmienne stanowisko, to składanie wniosków drogą mailową (elektroniczną) byłoby iluzoryczne.

Znaczenie wyroku

Wyrok sądu podkreśla, że do obowiązków urzędu należy zadbanie o sprawne funkcjonowanie skrzynek mailowych oraz regularne sprawdzanie przez osoby obsługujące skrzynkę folderów ze spamem. Zakwalifikowanie wniosku jako spamu nie jest problemem osoby wnioskującej, ale urzędu. Obecnie korespondencja mailowa jest powszechnie przyjętą formą komunikacji. Najdobitniej świadczy o tym podawanie przez podmioty publiczne adresu e-mail w zakładce z informacjami do kontaktu.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 października 2016 r. (sygn. VIII SAB/Wa 43/16) jest nieprawomocny.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.