Logo Logo Menu
Zamknij

Urzędowy peleton i… ogon

W gronie zwycięzców wybranych przez ekspercką Kapitułę Konkursu znaleźli się:

 • Prezes Sądu Najwyższego – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na udostępnianiu orzeczeń wraz z uzasadnieniem w formie plików tekstowych, nadających się do ponownego wykorzystania przez wnioskodawców.
 • Wojewoda Świętokrzyski – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na przygotowaniu formularza wniosku o informację publiczną, w którym wymagane są od wnioskodawców jedynie niezbędne dane konieczne dla prawidłowej realizacji zapytania.
 • Prezydent Miasta Rzeszowa – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na utworzeniu punktu informacyjnego urzędu w hipermarkecie – miejscu do którego przychodzą mieszkańcy, aby realizować swoje codzienne potrzeby.
 • Prezydent Miasta Gliwice – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na przygotowaniu zebranych informacji o Radnych Miasta Gliwice w jednym miejscu i w przyjaznej formie. Kapituła doceniła także wszelkie inne praktyki stosowane w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu służące przedstawieniu spójnej i przydatnej informacji zainteresowanym osobom.
 • Burmistrz Miasta Wisła – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na prawidłowym udostępnieniu danych pozwalających na realizację kontroli społecznej nad wydatkowaniem środków publicznych.
 • Wójt Gminy Pomiechówek – Kapituła Konkursu doceniła praktykę polegającą na publikowaniu na stronie internetowej gminy pytań zadawanych wójtowi przez mieszkańców wraz z udzielanymi odpowiedziami.

W plebiscycie internetowym zwycięzcami zostali:

 • Burmistrz Miasta Rydułtowy – który zajął I miejsce w internetowym głosowaniu. Nagrodzoną praktyką jest przeniesienie najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców komórek organizacyjnych z najwyższego piętra na parter budynku połączone z uruchomieniem Biura Obsługi Mieszkańców.
 • Sołtys Brodzicy – II miejsce w plebiscycie za informowanie zainteresowanych mieszkańców wsi za pośrednictwem SMS-ów o zebraniach wiejskich, spotkaniach Koła Gospodyń Wiejskich i innych ważnych wydarzeniach.
 • Prezydent Miasta Gliwice  otrzymał III miejsce. Nagrodzoną praktyką jest elektroniczna wyszukiwarka pochówków – narzędzie pozwalające na odszukanie miejsc pochówku osób na cmentarzach komunalnych w Gliwicach.

Internauci przyznali również anty-nagrody za najgorsze praktyki udostępniania informacji:

 • I antynagroda – trafiła w ręce Prezydenta Miasta Szczecina. – Antynagroda przyznana została za uporczywe tworzenie cenników za przekształcanie informacji i szukanie sposobów na unikanie wykonywania wyroku sądu zwracającego uwagę na tę nieprawidłowość.
 • II antynagrodę zdobył Prezydent Miasta Legnicy. Antynagroda przyznana została za wyznaczanie własnego sposobu i formy udostępniania informacji – innych niż zgodne z prawem żądania wnioskodawcy.
 • III miejsce w internetowym plebiscycie na najgorszą praktykę zajął Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. Antynagroda przyznana została za przygotowanie formularza wniosku oinformację sugerującego konieczność poniesienia opłaty za jej przekształcenie i wymuszającego zgodę na zapłacenie.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się we wtorek, 28 września o godz. 10:00 podczas Konferencji „Wiedza-Władza” organizowanej przez Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej w Warszawie. 28 września to Międzynarodowy Dzień Dostępu do Informacji!

Niedługo relacja z konferencji.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.