Logo Logo Menu
Zamknij

Uwagi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do rozporządzenia o CRIP

10 stycznia 2014 roku, przez ePuap (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), Sieć Obywatelska Watchdog Polska skierowała dwie uwagi dotyczące Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie centralnego repozytorium informacji publicznej (z dnia 18 grudnia 2013).

  1. Projektowane rozporządzenie winno zawierać regulację, która wprowadziłaby zakaz ograniczeń w pobieraniu informacji udostępnianych w ramach Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. Postulat ten usprawiedliwiony jest stosowaniem przez niektóre instytucje publiczne ograniczeń „ilościowych” przy pobieraniu informacji. Zauważyć należy, iż jedną z zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest możliwość „odczytu maszynowego” udostępnianych informacji publicznych – art. 23f ut. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też projektowany system winien zawierać gwarancję pobierania informacji w dowolnej ilości.
  2. § 8 ust. 1 pkt 3 projektowanego rozporządzenia zawiera obowiązek umieszczania warunków wykorzystywania informacji publicznej. Rozwiązanie to może sugerować, iż istnieje obowiązek każdorazowego nakładania warunków w ramach ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Przypomnieć należy, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala podmiotom zobowiązanym nałożyć wszystkie cztery warunki, wybrać jakie z czterech ustawowych warunków nałożyć albo – co najważniejsze – nie nakładać żadnego z nich. Zatem proponowany przepis winien być tak zmodyfikowany, aby jasne było, iż obowiązek ten istnieje tylko i wyłącznie w przypadku wyznaczenia warunków przez podmioty zobowiązane.

Tu znajduje się Rozporządzenie, do którego zostały zgłoszone uwagi.

Rozporządzenie Rady Ministrów o CRIP z 18.12.2013

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.