O nas

Informacjapubliczna.org to centrum wiedzy o prawie do informacji, stworzone w 2006 roku przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

W jednym miejscu zgromadzone zostały bardzo różnorodne materiały na temat dostępu do informacji publicznej w postaci artykułów, analiz, przepisów prawnych, a także praktycznego poradnika. Czytelnicy mogą brać aktywny udział w tworzeniu strony poprzez dodawanie artykułów i informacji o prowadzonych sprawach sądowych oraz komentowanie treści.

Zapraszamy czytelniczki i czytelników do aktywnego włączania się w prowadzenie strony. To nasze wspólne dobro.

Strona została dostosowana dla osób z niepełnosprawnością wzroku przez Spółdzielnię Socjalną Akces Lab .

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sieć Obywatelska Watchdog Polska to organizacja, która stoi na straży prawa do informacji. Gdy nie jest przestrzegane, prowadzi sprawy sądowe w interesie publicznym. Dzięki temu obywatelki i obywatele mogą dowiedzieć się, jaki powinien być standard realizacji tego prawa, a instytucje publiczne uczą się jawności. Przez dziesięć lat organizacja uczestniczyła w 500 sprawach sądowych. Stowarzyszenie opiniuje także zmiany w prawie, uczestniczy w spotkaniach uzgodnieniowych i prowadzi kampanie informacyjne.

Misją Sieci Obywatelskiej jest wzmacnianie w obywatelach poczucia, że mają prawo do wiedzy na temat funkcjonowania władzy oraz instytucji publicznych, a także mogą wpływać na podejmowane przez nie decyzje i sposób gospodarowania publicznym majątkiem (m.in. pieniędzmi z podatków). Uczy, jak czynić to skutecznie. W sytuacjach, gdy urzędy nie szanują praw obywateli, udziela pomocy prawnej. Przez 10 lat pomogła już 7 tysiącom osób, a na co dzień wspiera około 300 inicjatyw na rzecz jawności, prowadzonych przez ludzi z całej Polski.

Więcej na stronie www.siecobywatelska.pl

Fundacja im. Heinricha Bölla

Fundacja im. Heinricha Bölla – będąca partnerem strony od 2014 roku – wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi. Organizacja wierzy, że motorem napędzającym demokrację są aktywni obywatele i obywatelki, czy to na poziomie lokalnym czy globalnym.

W swoich debatach i publikacjach Fundacja podnosi tematy ważne dla przyszłości demokracji i dalszej integracji europejskiej.

Więcej o nas na stronie www.pl.boell.org

Nasi eksperci

Szymon Osowski
Paula Kłucińska
Bartosz Wilk
Mateusz Bogucki

Skontaktuj się z nami przez stronę: porady.siecobywatelska.pl
lub e-mail: porady@siecobywatelska.pl

tel. do biura +48 22 844 73 55

Analizy

Katarzyna Batko-Tołuć

501 087 998

katarzyna.batko@siecobywatelska.pl

Kontakt z mediami

Katarzyna Batko-Tołuć

+48 501 087 998

katarzyna.batko@siecobywatelska.pl

Dziękujemy za wsparcie!

Strona została przebudowana na początku 2016 roku. Było to możliwe dzięki wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla oraz ponad 80 osób, które wsparły jej rozwój finansowo. Część z nich chciała zachować nazwisko do naszej wiadomości, część zgodziła się na publiczne podziękowania. Dziękujemy naszym Fundatorkom i Fundatorom. Tym anonimowym oraz tym jawnym.

Lista osób, które wsparły portal

Redakcja

Nie znajdujesz odpowiedzi na swój problem?

skontaktuj się z nami