O nas

Informacjapubliczna.org to centrum wiedzy o prawie do informacji, stworzone w 2006 roku przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

W jednym miejscu zgromadzone zostały bardzo różnorodne materiały na temat dostępu do informacji publicznej w postaci artykułów, analiz, przepisów prawnych, a także praktycznego poradnika. Czytelnicy mogą brać aktywny udział w tworzeniu strony poprzez dodawanie artykułów i informacji o prowadzonych sprawach sądowych oraz komentowanie treści.

Zapraszamy czytelniczki i czytelników do aktywnego włączania się w prowadzenie strony. To nasze wspólne dobro.

Strona została dostosowana dla osób z niepełnosprawnością wzroku przez Spółdzielnię Socjalną Akces Lab .

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sieć Obywatelska Watchdog Polska to organizacja, która stoi na straży prawa do informacji. Gdy nie jest przestrzegane, prowadzi sprawy sądowe w interesie publicznym. Dzięki temu obywatelki i obywatele mogą dowiedzieć się, jaki powinien być standard realizacji tego prawa, a instytucje publiczne uczą się jawności. Przez dziesięć lat organizacja uczestniczyła w 500 sprawach sądowych. Stowarzyszenie opiniuje także zmiany w prawie, uczestniczy w spotkaniach uzgodnieniowych i prowadzi kampanie informacyjne.

Misją Sieci Obywatelskiej jest wzmacnianie w obywatelach poczucia, że mają prawo do wiedzy na temat funkcjonowania władzy oraz instytucji publicznych, a także mogą wpływać na podejmowane przez nie decyzje i sposób gospodarowania publicznym majątkiem (m.in. pieniędzmi z podatków). Uczy, jak czynić to skutecznie. W sytuacjach, gdy urzędy nie szanują praw obywateli, udziela pomocy prawnej. Przez 10 lat pomogła już 7 tysiącom osób, a na co dzień wspiera około 300 inicjatyw na rzecz jawności, prowadzonych przez ludzi z całej Polski.

Więcej na stronie www.siecobywatelska.pl

Fundacja im. Heinricha Bölla

Fundacja im. Heinricha Bölla – będąca partnerem strony od 2014 roku – wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi. Organizacja wierzy, że motorem napędzającym demokrację są aktywni obywatele i obywatelki, czy to na poziomie lokalnym czy globalnym.

W swoich debatach i publikacjach Fundacja podnosi tematy ważne dla przyszłości demokracji i dalszej integracji europejskiej.

Więcej o nas na stronie www.pl.boell.org

Dziękujemy za wsparcie!

Strona została przebudowana na początku 2016 roku. Było to możliwe dzięki wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla oraz ponad 80 osób, które wsparły jej rozwój finansowo. Część z nich chciała zachować nazwisko do naszej wiadomości, część zgodziła się na publiczne podziękowania. Dziękujemy naszym Fundatorkom i Fundatorom. Tym anonimowym oraz tym jawnym.

Lista osób, które wsparły portal

Nasi eksperci

Szymon Dubiel

Paula Kłucińska

Szymon Osowski

Piotr Rzekiecki

Adres

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

biuro@siecobywatelska.pl

+48 22 844 73 55

Kontakt z mediami

Martyna Bójko

+48 667 828 484

martyna.bojko@siecobywatelska.pl

Poradnia prawna

Potrzebujesz pomocy?

napisz:
porady@siecobywatelska.pl
zadzwoń:
dyżur prawnika: wtorek, g. 10 – 17, tel. 697 932 643.

Redakcja

Martyna Bójko

+48 667 828 484

martyna.bojko@siecobywatelska.pl

Nie znajdujesz odpowiedzi na swój problem?

skontaktuj się z nami