Logo Logo Menu
Zamknij

Przygotowywanie wniosku

Kiedy interesującej nas informacji nie ma ani w BIP–ie, ani w CRIP–ie, składamy wniosek o jej udostępnienie.

sddi19@2xNasz wniosek może być odformalizowany, złożony zwykłym mailem, bez podpisu. Powinien zawierać dwie ważne informacje – o co wnioskujemy i w jakiej formie ma być to udostępnione. (wzór wniosku)

Wniosek może być również ustny.

W wielu urzędach są formularze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, nie mamy jednak obowiązku z nich korzystać. Zwłaszcza, że często wymaga się w nich wpisania naszych danych. Tymczasem na etapie wnioskowania o informację  publiczną możemy pozostać anonimowi.

Ważne, aby wniosek składać do odpowiedniej placówki, ponieważ na urzędzie nie ciąży obowiązek przekazania go do właściwego organu. Jeśli napiszemy do starosty, a adresatem wniosku powinien być wójt – starosta nie przekaże go wójtowi, chyba że wykaże się dobrą wolą. Z drugiej strony nie mamy obowiązku adresowania wniosku do konkretnego urzędnika, wystarczy wysłać wniosek do sekretariatu ogólnego urzędu.

Urząd jest obowiązany, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (art.13, ust.1), do udostępnienia żądanego dokumentu bez zbędnej zwłoki do 14 dni.

 

Uwaga:

Bez zbędnej zwłoki do 14 dni nie oznacza wcale, że urząd po dwóch tygodniach ma udostępnić informację. Ma to zrobić niezwłocznie, czyli od razu, najpóźniej do 14 dni.

 

Termin udostępnienia informacji może zostać przedłużony do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jednak organ musi o tym poinformować i uzasadnić, podając obiektywną przesłankę. Obiektywną przesłanką nie będzie na przykład urlop urzędnika, gdyż na taką sytuację należy przewidzieć zastępstwo, ale choćby zepsuty skaner czy konieczność zgromadzenia potrzebnych materiałów. Przedłużenie terminu nie dotyczy wykonania wniosku, tylko udzielenia informacji. Innymi słowy, urząd nie może czekać dwóch miesięcy, aby wydać decyzję odmowną, tylko aby móc przygotować żądany dokument.

Może się zdarzyć, że po złożeniu wniosku otrzymujemy informację o opłacie naliczonej za udostępnienie dokumentu. sddi03@2x

 

 

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany.