Logo Logo Menu
Zamknij

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Kiedy interesującej nas informacji nie ma ani w BIP–ie, ani w CRIP–ie, składamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

sddi19@2xNasz wniosek może być odformalizowany, złożony zwykłym mailem, bez podpisu. Powinien zawierać dwa ważne elementy – o co wnioskujemy i jak ma być udostępniona informacja. (wzór wniosku)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być również ustny.

W wielu urzędach istnieją formularze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, nie mamy jednak obowiązku z nich korzystać. Zwłaszcza, że często wymaga się w nich wpisania naszych danych. Tymczasem na etapie wnioskowania o informację  publiczną możemy pozostać anonimowi.

Uwaga:

Jeśli urząd będzie chciał w odpowiedzi na nasz wniosek wydać decyzję odmowną, wtedy powinien wezwać nas do podpisania wniosku (odręcznie lub elektronicznie) oraz do podania danych, na które ma przesłać decyzję (decyzję musi nam przesłać albo pocztą tradycyjną albo poprzez system ePUAP).

Ważne, aby wniosek składać do właściwej instytucji, ponieważ na urzędzie nie ciąży obowiązek przekazania go do odpowiedniego adresata. Jeśli napiszemy do starosty, a adresatem wniosku powinien być wójt – starosta nie przekaże go wójtowi, chyba że wykaże się dobrą wolą. Jednocześnie nie mamy obowiązku adresowania wniosku do konkretnego urzędnika, wystarczy wysłać wniosek do sekretariatu ogólnego urzędu.

Chociaż wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi spełniać żadnych szczególnych wymogów, to układając jego treść, sami możemy zwiększyć szanse na uzyskanie precyzyjnej odpowiedzi. O czym warto pamiętać: 
  • zawsze starajmy się określić granice czasu, z jakiego interesują nas dane informacje czy dokumenty – np. faktury z miesięcy styczeń-kwiecień,
  • jeżeli to możliwe, zawnioskujmy najpierw o jak najwęższy okres, aby uniknąć potencjalnej odpowiedzi, że wnioskujemy o informację przetworzoną,
  • jeżeli to możliwe, starajmy się wymienić konkretne dokumenty czy rodzaje dokumentów, które nas interesują. Unikajmy sformułowań ,,wszystkie dokumenty”, ,,każda umowa” itp. Zrezygnujmy całkowicie ze sformułowań ,,akta sprawy”, ,,akta postępowania”,
  • jeżeli nasze pytania odnoszą się do usłyszanej wypowiedzi polityka czy przeczytanego artykułu w gazecie lokalnej, to zawsze powołujmy się na to źródło w treści wniosku.

Urząd jest obowiązany, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 13 ust. 1), do udostępnienia żądanej informacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do 14 dni. Jeżeli urząd nie odpowie na wniosek, możemy złożyć skargę na bezczynność.

Termin udostępnienia informacji może zostać przedłużony do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jednak organ musi o tym poinformować w ciągu 14 dni i uzasadnić, podając obiektywną przesłankę. Obiektywną przesłanką nie będzie na przykład urlop urzędnika, ale zepsuty skaner czy konieczność zgromadzenia potrzebnych materiałów już tak.

sddi03@2x  Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej?

 

 

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.