Logo Logo Menu
Zamknij

Wnioski i skargi w trybie kodeksu postępowania administracyjnego

  1. WNIOSEK

Jeżeli chcesz zasugerować przyjęcie przez władze gminy jakiegoś rozwiązania, możesz złożyć wniosek. Kodeks postępowania administracyjnego daje mieszkańcom konkretny instrument w artykule 241. Pozwala on zaproponować dowolne rozwiązanie, którego realizacja leży w kompetencjach Twojego urzędu. Urząd musi odpowiedzieć na Twoje sugestie bez zbędnej zwłoki (czyli możliwie szybko), nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Odpowiedź wprawdzie nie musi być pozytywna, ale w praktyce często Twój sygnał może zostać wykorzystany lub wzięty pod uwagę w planach gminy. Jeśli nawet zostanie odrzucony, to sprawa jest udokumentowana, bo administracja ma obowiązek poinformowania Cię o sposobie załatwienia wniosku (w tym uargumentowania, dlaczego nie uwzględniono Twoich rekomendacji). Być może będzie to dla Ciebie wskazówką, która pomoże wrócić do sprawy przy innej okazji. Wniosek można wysłać pocztą elektroniczną, faksem, ustnie do protokołu, za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie, pisemnie.

Wzór wniosku

 

2. SKARGA

Inną formą proponowania poprawek w sposobie funkcjonowania urzędu, urzędników czy radnych jest natomiast skarga – podobnie jak wniosek przewidziana w Kodeksie postępowania administracyjnego. O ile wniosek zazwyczaj dotyczy zmiany sytemu, poprawienia procedur, wywołania reakcji i działania, skarga dotyczy niewłaściwego funkcjonowania obecnych rozwiązań. Powodem skargi może być też niezadowolenie ze sposobu załatwienia wniosku (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego) przez organ. Skargę składa się do organu nadrzędnego w stosunku do podmiotu, na który składamy skargę. Jeżeli jest nim wójt, to skargę składamy do rady gminy, a jeśli rada gminy, to do wojewody lub regionalnej izby obrachunkowej (w sprawach finansowych). Problemem skarg składanych na wójtów jest to, że uznanie ich zasadności często nie zależy od kwestii merytorycznych, a od układu sił politycznych. Innymi słowy, są uznawane przez przeciwników wójta, a odrzucana przez jego zwolenników. Nie jest to reguła, która zawsze się sprawdza, jednak często się ją spotyka. Warto jednak pamiętać o regule dotyczącej dokumentowanie zachowań władzy. Wprawdzie niektóre procesy trwają długo, ale fakt, iż są dokumentowane, z czasem będzie wymuszało praworządność.

Wzór skargi

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.