Logo Logo Menu
Zamknij

Odwołaj się do organu wyższego stopnia/Złóż skargę na decyzję

W dostępie do informacji publicznej możemy spotkać się z decyzją odmawiającą dostępu do informacji publicznej np. ze względu na ochronę prawa do prywatności, tajemnicę przedsiębiorcy czy ochronę informacji niejawnych. Urząd może odmówić także ze względu na żądanie udostępnienia informacji przetworzonej, gdy nie jest spełniona przesłanka interesu publicznego
Nie zawsze uznanie, czy odpowiedź urzędu jest decyzją czy nie, jest proste. Zapoznaj się z naszym artykułem, a w razie dalszych wątpliwości skonsultuj się z nami.

Częściej zdarza się, że od decyzji odmownych służy odwołanie do organu wyższego stopnia. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W decyzji administracyjnej organ musi nas poinformować, jak i do kogo składa się odwołanie.

Pobierz wzór odwołania

Może się jednak również zdarzyć, że od decyzji będzie nam służył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Składamy go w terminie takim samym jak odwołanie, jednak do tego samego organu, który wydał pierwszą decyzję.

Pobierz wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Możemy również zamiast wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyć od razu skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przejdź do wzorów skarg na decyzję

 

Czy po odwołaniu / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy urząd uchylił decyzję?