Logo Logo Menu
Zamknij

Złóż wniosek o udostępnienie informacji

Złóż ustny lub pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Doprecyzuj, jakiej informacji potrzebujesz oraz w jakiej formie chciałbyś ją otrzymać. Urząd ma obowiązek odpowiedzieć na niego bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 14 dni. Wyjątkowo może przedłużyć termin udostępnienia informacji publicznej do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Musisz zostać poinformowany o przyczynach przedłużenia oraz terminie wykonania wniosku.

Pobierz przykład wniosku

Wniosek pisemny możesz złożyć osobiście lub wysłać e-mailem, pocztą, za pośrednictwem ePUAP, za pomocą elektronicznego formularza (jeśli jest na stronie urzędu), faksem. Nie musisz podawać uzasadnienia ani szczegółowych danych o sobie.

Czy urząd odpowiedział na wniosek?