Logo Logo Menu
Zamknij

Czy odpowiedź ,,nie dotyczy’’ świadczy o załatwieniu wniosku?

Wnioskodawczyni zwróciła się do wójta jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie m.in. dokumentów, z których wynikałyby informacje o liczbie osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem, informacje o liczbie odbytych zgromadzeń, informacje o reorganizacji pracy instytucji publicznych i prywatnych oraz o obostrzeniach w dostępie do usług publicznych.

Na powyższe pytania organ odpowiedział jedynie ,,nie dotyczy’’.

Zainteresowana złożyła skargę na bezczynność do WSA w Gorzowie Wielkopolskim, skutkiem czego w wyroku z 26 stycznia 2022 r. o sygn. akt II SAB/Go 232/21 Sąd wyjaśnił, że wspomniany sposób odpowiedzi nie może świadczyć o załatwieniu wniosku:

Słusznie podniesiono w piśmie procesowym z dnia […] grudnia 2021 r., że udostępniona skarżącej informacja publiczna nie była pełna, nie zawierała bowiem wszystkich danych, o które zwróciła się skarżąca w swoim wniosku z dnia […] września 2021 r. Dotyczy to informacji o na które organ odpowiedział wyrażeniem – „nie dotyczy”, a o które skarżąca zwróciła się w tiret 9, 10, 12 i 13 wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Przyjęty w tym zakresie przez organ sposób odpowiedzi na wniosek nie stanowi jego załatwienia, bowiem w żadnym wypadku nie wyjaśnia problemu z którym wnioskodawczyni zwróciła się do organu. W kontekście zagadnień zasygnalizowanych przez skarżącą w tiret 9, 10, 12 i 13 wniosku użyte przez organ sformułowanie -” nie dotyczy” nie wyjaśnia powodów, przyczyn oraz znaczenia tej treści odpowiedzi. W rezultacie pismo organu – w omawianym zakresie – nie wyjaśnia ani istoty zasygnalizowanego przez wnioskodawczynię problemu, ani powodów z jakich określone kwestie nie dotyczą danego organu. Z tych też przyczyn należało uznać, że w zakresie, w którym organ udzielił odpowiedzi o treści – „nie dotyczy” – wniosek skarżącej o udostępnienie informacji publicznej nie został załatwiony, a wobec tego organ pozostaje w bezczynności w ich udostępnieniu ( pkt I i II sentencji wyroku).

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz