Logo Logo Menu
Zamknij

Informacja przetworzona a czynności analityczne

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trafił wniosek o udostępnienie wszystkich zgód udzielonych w drodze decyzji administracyjnych na wykonywanie ratownictwa wodnego wraz z ich uzasadnieniami dla każdego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

W odpowiedzi minister udostępnił listę podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego. Dalej stwierdzono jednak, że wniosek dotyczy informacji przetworzonej, ponieważ udostępnienie zbioru skopiowanych, zanonimizowanych i utrwalonych cyfrowo decyzji administracyjnych, wymagałoby szczególnej analizy merytorycznej każdego z dokumentów pod względem ochrony prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy. W związku z tym odmówiono udostępnienia informacji, jako że wnioskodawca nie wykazał też szczególnie istotnego interesu publicznego.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który to w wyroku z 9 stycznia 2020 r. o sygn. akt II SA/Wa 835/19 wyjaśnił, że minister nie podołał wykazaniu, że w sprawie zaistniała znaczna czasochłonność prac, która przesądzałaby, że wniosek dotyczył informacji przetworzonej. Organ błędnie przyjął, że musiałby badać wszystkie akta postępowania, skoro wniosek dotyczył wyłącznie zgód na wykonywanie ratownictwa wodnego. Skoro więc minister dysponował listą podmiotów, którym udzielono zgody, to nie musiał już sięgać do akt postępowań dotyczących innych podmiotów. W sprawie nie było konieczności analizy akt postępowań:

Nadużyciem ze strony organu jest także sformułowanie jakim posłużył się w uzasadnieniu skarżonej decyzji, iż w celu udzielenia żądanej informacji będzie musiał dokonywać „analizy akt postępowań”. Skoro wniosek dotyczył jedynie materii pozytywnych decyzji na wykonywanie ratownictwa wodnego, to dla rozpoznania wniosku wystarczającym będzie wyodrębnienie dokumentów owych decyzji z akt postępowań, bez konieczności analizowania pozostałej części akt. Tego typu działanie organu, z całą pewnością nie zasługuje na miano czynności o charakterze analitycznym.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz