Logo Logo Menu
Zamknij

Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji

Co do zasady sprawy prowadzone w trybie dostępu do informacji publicznej kontrolują sądy administracyjne. W ustawie o dostępie do informacji publicznej znajduje się jednak również przepis karny (art. 23), z którego można skorzystać niezależnie od ścieżki sądowoadministracyjnej.

W skardze na bezczynność jednego z powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, poza standardowym wnioskiem o stwierdzenie bezczynności i wymierzenie grzywny za tę bezczynność, wnioskodawcy wnieśli również o pociągnięcie podmiotu do odpowiedzialności na podstawie przepisu karnego. WSA w Łodzi w wyroku z 28 maja 2020 r. o sygn. akt II SAB/Łd 42/20 przypomniał, że sąd administracyjny nie może zajmować się sprawami z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. O odpowiedzialności karnej orzekają wyłącznie sądy powszechne:

Brak jest też podstaw do uwzględnienia żądania skarżących dotyczącego pociągnięcia organu do odpowiedzialności na podstawie art. 23 u.d.i.p.. Ustalenie znamion czynu zabronionego opisanego w tym przepisie następuje bowiem w postępowaniu karnym. Do orzekania o odpowiedzialności karnej właściwe są sądy powszechne, zatem sprawy w tym zakresie nie należą do sądu administracyjnego.

Ze ścieżką postępowań karnych na przykładzie dwóch spraw o nieudostępnienie informacji można zapoznać się tutaj:

O tym jak w praktyce funkcjonuje przepis karny można przeczytać w analizie:

Jak funkcjonują przepisy karne w dostępie do informacji?

Tutaj można z kolei sprawdzić, czy dany sąd powszechny wydawał już wyroki z art. 23:

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji – art. 23 UDIP

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz