Logo Logo Menu
Zamknij

Orzeczenie NSA w sprawie wygasłego podpisu kwalifikowanego

Członek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska,  Jerzy Migduła, niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji, postanowił skierować sprawę do sądu.

Stosowną skargę, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożył za pośrednictwem platformy ePUAP. Jako że w postępowaniu sądowoadministracyjnym skargę składa się za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy, to od chwili jej złożenia do momentu wpływu do sądu minęły trzy tygodnie. W tym czasie wygasła ważność złożonego podpisu. W wyniku wstępnej kontroli pisma sąd negatywnie zweryfikował ważność podpisu i wezwał do jego uzupełnienia. Skarżący świadomie odmówił dokonania tej czynności, wskazując, że z akt sprawy jednoznacznie wynika, że w dniu złożenia skargi była ona skutecznie podpisana, a ważność podpisu wygasła dopiero w dniu jego ponownej weryfikacji. Argumenty te nie przekonały Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który wydał postanowienie o odrzuceniu skargi. Innego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który pochylił się nad tym zagadnieniem w wyniku złożonego zażalenia.

W postanowieniu z 29 września 2023 r. (III OZ 423/23) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i jednoznacznie wskazał:

Skargę opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym uznać należy za podpisaną, jeśli podpis elektroniczny został złożony w okresie ważności certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Irrelewantne pod kątem oceny podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym pozostaje to, czy w dacie weryfikacji podpisu elektronicznego przez sąd certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego wygasł.

Jednocześnie przyznał rację skarżącemu, że prawdopodobne jest, że podpis mógł być ważny w momencie jego składania, ale ważność kwalifikowanego certyfikatu mogła wygasnąć w dacie weryfikacji podpisu przez Sąd Wojewódzki.

W takiej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odrzucenie skargi było co najmniej przedwczesne, a sąd I instancji powinien zweryfikować ważność podpisu przy wykorzystaniu programu pozwalającego sprawdzić datę wygaśnięcia ważności certyfikatu podpisującego.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz