Logo Logo Menu
Zamknij

Arkusz organizacyjny szkoły należy udostępnić wraz z danymi nauczycieli

WSA w Łodzi kontrolował sprawę, w której wnioskodawca zwrócił się do dyrektora jednej ze szkół publicznych o udostępnienie arkusza organizacyjnego, wraz z aneksami. Początkowo podmiot nie udostępniał informacji,...

więcej

Kontrole przeprowadzane przez ośrodek pomocy społecznej pod konkretnie wskazanym adresem to informacja publiczna

Wnioskodawca zwrócił się do jednego z ośrodków pomocy społecznej (OPS) z wnioskiem o udostępnienie informacji o tym, ile razy jego pracownicy dokonywali kontroli pod konkretnie wskazanym adresem. Wnioskodawca...

więcej

Czy anonimizacja umowy cywilnoprawnej wymaga wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej?

Zdarza się, że realizując wnioski o udostępnienie treści umów cywilnoprawnych, podmioty przekazują informację dopiero po dokonaniu anonimizacji (zakryciu) fragmentów, jak choćby kwota czy dane kontrahenta. Jednocześnie podmioty nie...

więcej

Czy można pozostawić wniosek o udostępnienie informacji publicznej bez rozpoznania?

Zdarza się, że po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji, wnioskodawca otrzymuje wezwanie do jego uzupełnienia. Podmiot uprzedza wtedy, że nieuzupełnienie braków formalnych poskutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Samo...

więcej

Nagrody dla pracowników ministerstwa to informacja publiczna

NSA w wyroku z 12 maja 2021 r. jednoznacznie stwierdził, że informacje o nagrodach, wypłacanych pracownikom ze środków publicznych, są informacją publiczną. Nawet jeśli pracownik nie pełni funkcji...

więcej

Faktury i umowy na obsługę prawną to nie informacja przetworzona

Wnioskodawca zawnioskował do jednej z jednostek organizacyjnych gminy o udostępnienie skanów faktur i umów związanych z obsługą podmiotu między 2018 a 2019 r. W odpowiedzi wskazano, między innymi,...

więcej

Wniosek wymagający odpowiedzi ,,tak’’ albo ,,nie’’ to nie informacja przetworzona

Wnioskodawca zapytał jednego ze starostów o to, czy inwestor załączył projekt wentylacji kanału pomiarowego do projektu budowlanego, wnioskując o pozwolenie na budowę dla konkretnie wymienionych inwestycji budowy budynku...

więcej

Dodatki specjalne dla pracowników starostwa to nie informacja przetworzona

Wnioskodawczyni zapytała jednego ze starostów o rejestr pracowników, którym w 2020 r. przyznano dodatki specjalne z podziałem na stanowisko zajmowane przez pracownika, kwotę przyznanego dodatku i uzasadnienie przyznania...

więcej

Czy radny ma szczególnie istotny interes publiczny?

Gdy podmiot uznaje, że wniosek o udostępnienie informacji dotyczy informacji przetworzonej, to wzywa wnioskodawcę do wykazania przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego. Samo pojęcie szczególnie istotnego interesu publicznego wynika...

więcej

Czy można umorzyć postępowanie o udostępnienie informacji przetworzonej?

Rektor jednej z uczelni uznał, że wniosek o udostępnienie pytań z egzaminów przeprowadzonych na studiach stacjonarnych w sesji zimowej oraz letniej w roku akademickim 2017/2018, był informacją przetworzoną....

więcej