Logo Logo Menu
Zamknij

Polski Związek Działkowców i grzywna za nieprzekazanie skargi do sądu

Wnioskodawcy złożyli do jednego z zarządów rodzinnych ogródków działkowych wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci protokołu z walnego zebrania członków ogrodu oraz wniosku działkowców o zbadanie zaległości finansowych ogrodu.

Ze względu na brak odpowiedzi wnioskodawcy złożyli skargę na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga ta nie została jednak przekazana do sądu, wobec czego wnioskodawcy złożyli również wniosek o wymierzenie grzywny za jej nieprzekazanie.

W odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny Prezes Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych wyjaśnił, że żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej, ponieważ są chronione rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dodatkowo wniosek został zaadresowany nieprawidłowo.

WSA w Warszawie postanowieniem z 16 marca 2023 r. o sygn. akt II SO/Wa 38/22 uwzględnił wniosek i wymierzył grzywnę w wysokości 1000 zł. Sąd wyjaśnił, że niezależnie od stanowiska organu co do możliwości udostępnienia informacji, miał on obowiązek przekazać skargę do sądu:

Podnoszona przez organ okoliczność, że przyczyną tego była bezzasadność skargi z uwagi na żądanie dokumentów zawierających informacje chronione ustawą (powinno być: rozporządzeniem) RODO, niebędących informacją publiczną, nie zwalniają organu z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu ustawowego do przekazania skargi do Sądu. Jak już wyżej wskazano kwestia dopuszczalności skargi, jak również ocena charakteru żądanych informacji oraz określenie czy skarga na bezczynność jest zasadna, czy też nie, należy do Sądu.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz