Logo Logo Menu
Zamknij

Postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym

Sprawy z dostępu do informacji publicznej kontrolują sądy administracyjne. To do nich trafiają więc skargi na bezczynność i skargi na decyzje.

Gdy sprawa czeka już na rozpoznanie przed sądem, wnioskodawcy często pytają, czy mogą domagać się np. przesłuchania świadka, wyjaśnień organu, czy uwzględnienia opinii danego specjalisty. Sądy przypominają jednak, że takie wnioski są niemożliwe, ponieważ postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym jest ograniczone.

Za przykład może posłużyć wyrok WSA w Krakowie z 9 czerwca 2020 r. (sygn. akt II SAB/Kr 20/20), w którym Sąd zajmował się sprawą z wniosku złożonego do spółki udzielającej świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Z uzasadnienia wynika, że Sąd nie uwzględnił wniosków tej spółki o przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków:

Wnioski spółki o przeprowadzenie rozprawy oraz przeprowadzenie dowodów nie zasługiwały na uwzględnienie. W myśl art. 106 § 3 P.p.s.a. przed sądem administracyjnym dopuszczalny jest jedynie dowód z dokumentów. Sąd administracyjny nie prowadzi osobowych dowodów.

W innej sprawie wnioskodawca żądał od burmistrza jednej z gmin udostępnienia projektu budowlanego dotyczącego rewitalizacji. W toku postępowania wnioskodawca domagał się przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z dziedziny informatyki i programów komputerowych CAD. WSA w Poznaniu uznał ten wniosek za niedopuszczalny, uzasadniając wyrok z 20 października 2020 r. o sygn. akt II SAB/Po 52/20:

Co do wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego zauważyć nadto należy, iż niezależnie od nieprzydatności tego rodzaju dowodu dla ustalenia okoliczności istotnych dla rozpoznawanej sprawy, w postępowaniu przed sądem administracyjnym przeprowadzenie tego rodzaju dowodu jest niedopuszczalne, albowiem zgodnie z art. 106 § 3 P.p.s.a. sąd administracyjny może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić jedynie dowody uzupełniające z dokumentów, co oznacza, iż nie jest uprawniony do przeprowadzania dowodu z opinii biegłych.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz