Logo Logo Menu
Zamknij

Regulamin samorządu uczniowskiego to informacja publiczna

Pewne Stowarzyszenie zwróciło się do dyrektora zespołu szkół z wnioskiem o udostępnienie regulaminu samorządu uczniowskiego.

Ze względu na brak terminowej odpowiedzi na wniosek, do sądu administracyjnego trafiła skarga na bezczynność organu. W nieprawomocnym* wyroku z 21 listopada 2023 r. o sygn. akt II SAB/Ol 123/23 WSA w Olsztynie umorzył postępowanie o udostępnienie informacji publicznej.

Sąd umorzył postępowanie dlatego, że informacja została udostępniona jeszcze przed wydaniem wyroku. W uzasadnieniu potwierdził natomiast, że dyrektor szkoły jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji oraz że wnioskowana informacja stanowi informację publiczną:

Z powyższego wynika, że żądana przez Stowarzyszenie informacja dotycząca regulaminu samorządu uczniowskiego mającego bez wątpienia wpływ na prawidłowe funkcjonowanie szkoły, a zwłaszcza na prawa i obowiązki uczniów, jest informacją publiczną.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron mogła zaskarżyć go, tj. wnieść skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz