Logo Logo Menu
Zamknij

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach – obsługa prawna

Stowarzyszenie w dniu 26 czerwca 2017 r. złożyło do Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. z siedzibą w Pabianicach wniosek o udostępnienie…

więcej

Bytom – nagrody urzędników

W dniu 22 lutego 2016 r. Stowarzyszeni Watchdog Polska wystąpiło o udostępnienie informacji publicznej –  listy imion i nazwisk pracowników…

więcej

Kalendarz spotkań Prezesa TK oraz rejestr wejść i wyjść

Przedmiotem naszego wniosku były kalendarze spotkań Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie w jakim dotyczyły wykonywania obowiązków dotyczących Trybunału,…

więcej

Przedmiotem naszego wniosku był kalendarz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, księga wejść i wyjść Ministerstwa, rejestr umów, informacja o przyznanych…

więcej

Black Hawk

Przedmiotem naszego zainteresowania były następujące informacje: czy i kiedy Minister Obrony Narodowej lub inny przedstawiciel MON spotkał się z producentem…

więcej

Caracale

Nasz wniosek dotyczył dokumentów przetargowych na zakup caracali, które mieli kontrolować posłowie PO w MON, a o których wspominał artykuł…

więcej

Korespondencja między Rządem Polskim a agencją ratingową Moody’s

Zwróciliśmy się z wnioskiem o informację publiczną do Ministra Rozwoju i Finansów; przedmiotem wniosku była korespondencja między Rządem Polskim a…

więcej

Podlaskie – nagrody dla urzędników

Wnioskowaliśmy w tej sprawie o informację publiczną m.in. w zakresie zawartych przez Marszałka Województwa Podlaskiego umów, strony BIP, gdzie znajduje…

więcej

MF agencje ratingowe

Sprawa dotyczy umów, jakie Ministerstwo Finansów zawarło z agencjami ratingowymi i korespondencji między Ministrem Finansów a agencją ratingową Standard&Poor’s. Minister…

więcej

Prezes NFZ (zaniechanie publ. kontroli na BIP)

W naszej ocenie, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złamał prawo, wydając zarządzenie o nr 85/2012//ZKW, w wyniku którego oddziały NFZ nie…

więcej