Logo Logo Menu
Zamknij

Sprawy sądowe

Najbliższe sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Dodaj sprawę

Oświadczenie majątkowe radnych

Stowarzyszenie chciało wiedzieć, czy takie postępowanie się toczy bądź toczyło, czy wykryto jakieś nieprawidłowości, a jeśli tak, to jakie. Naczelnik…

więcej

Zielona Góra – nagrody dla urzędników

W ramach monitoringu samorządów zwracamy się do prezydentów miast o ujawnienie zarobków pracowników samorządowych, wraz z otrzymywanymi przez nich nagrodami,…

więcej

Mazowiecki Szpital Bródnowski

Wystąpiliśmy do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego z wnioskiem o informację publiczną dot. lekarzy ordynatorów w szpitalu, której odmówiono nam w zakresie…

więcej

Nagrody pracowników pomocniczych Urzędu Miasta Słupska

Wystąpiliśmy z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o informację publiczną w zakresie nagród otrzymanych w 2015 roku przez pracowników pomocniczych…

więcej

Obsługa prawna gminy Międzyzdroje

Nasz wniosek dotyczył skanów na obsługę prawną i doradztwo prawne, a także faktur wystawionych w związku z obsługą prawną przez…

więcej

Minister Skarbu Państwa kalendarz

Zwróciliśmy się do Ministra Skarbu Państwa o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kalendarza spotkań Ministra. W odpowiedzi Organ stwierdził, iż…

więcej

Prezydent Wrocławia Protokół kolegium

Złożyliśmy wniosek do Prezydenta Wrocławia o udostępnienie informacji publicznej w postaci ostatniego protokołu z kolegium prezydenckiego i przesłanie go w…

więcej

Publikcja wyroku TK

W dniu 7 czerwca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 8/15, dotyczący ustawy o zawodach lekarza i…

więcej

Księga wyjść i wyjść Ministra Energii

W czerwcu 2016 roku postanowiliśmy uzyskać kalendarz spotkań oraz księgę wyjść i wyjść Ministra Energii, wnioskując o niego jako o…

więcej

Księga wyjść i wyjść Ministra Rozwoju

W czerwcu 2016 roku postanowiliśmy uzyskać kalendarz oraz księgę wyjść i wyjść Ministra Rozwoju, wnioskując o niego jako o informację…

więcej