Logo Logo Menu
Zamknij

Czy za nagrywanie przebiegu komisji rady gminy mogą grozić jakieś konsekwencje? 

Jak wiadomo, prawo do informacji może podlegać ograniczeniom, i nie ma w tym nic kontrowersyjnego. Jest zasadne, aby dostęp do pewnych informacji był ograniczony – na przykład do...

więcej

Na 28 września 2012 roku ulepszono rating legislacji dotyczącej prawa do informacji

28 września 2012 roku  Access Info Europe (AIE) i Centrum Prawa i Demokracji (CLD) uruchomiły ulepszoną wersję strony internetowej RTI Rating (Global Right to Information Rating Map – Ranking Systemów Prawa do Informacji). Nowa strona internetowa zawiera zaktualizowane wyniki dla wszystkich 93 krajów, w których istnieje krajowa legislacja związana z prawem do informacji. Wyniki te można przeszukiwać biorąc pod uwagę  różne parametry i kategorie.

więcej

Podsumowanie pierwszego roku działania mechanizmu AskTheEU

28 września 2012 roku, Access Info Europe - organizacja, która przygotowała mechanizm do wysyłania wniosków o dostęp do dokumentów (informację publiczną) do instytucji Unii Europejskiej - przedstawiła podsumowanie pierwszego roku. SLLGO ma swój udział w tych statystykach :) Pytaliśmy dwa razy - raz o dostęp do korespondencji w sprawie implementacji dyrektywy re-use w Polsce, drugi raz o wyniki konsultacji społecznych dotyczących finansowania działań m. in. organizacji praw człowieka i watchdogów przez Unię Europejską w latach 2014-2020.

więcej

Przychodzi mieszkaniec do urzędu – zwycięskie artykuły

W ramach świętowania Tygodnia Informacji Publicznej ogłosiliśmy konkurs na napisanie historyjki na temat dostępu do informacji publicznej pod tytułem „Przychodzi mieszkaniec/mieszkanka do urzędu”. Forma literacka mogła być dowolna (horror, komedia, tragedia, satyra, science-fiction). Historia mała się zmieścić na jednej stronie A4. Nagrodzone zostały dwie nadesłane do nas historie.

więcej

DIP na co dzień – otwarty urząd

 

Nasze wspólne zbieranie praktyk kończymy kategorią dotyczącą otwartości urzędów na obywatelki i obywateli. Często potrzeba pójścia do urzędu kojarzy nam się negatywnie – myślimy, że stracimy dużo czasu, spotkamy się z niezrozumieniem i ostatecznie nie załatwimy naszej sprawy. Ale przecież nie musi tak być! Dziś chcielibyśmy wbrew powyższemu stereotypowi zebrać przykłady działań urzędów, które otwierają swoje drzwi dla mieszkańców i mieszkanek.

 

więcej

DIP na co dzień – kontakt z lokalnymi władzami

Kategorie, o których dotąd rozmawialiśmy, dotyczyły naszych praw wynikających bezpośrednio z prawa - z Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dziś chcemy poruszyć temat kontaktu mieszkanek i mieszkańców z władzą lokalną – zarówno uchwałodawczą, jak i wykonawczą. Jak wygląda ta sfera lokalnych relacji nie zależy tylko od przepisów prawa, ale w dużej mierze od stosunku samych władz do ludzi, którzy te władze wybrali.  

więcej

DIP na co dzień – odpowiadanie na wnioski

Trzeci dzień Tygodnia Informacji Publicznej przebiega pod hasłem odpowiadanie na wnioski o informację publiczną. Składamy je bardzo często, zwłaszcza w sytuacjach, gdy poszukiwanych przez nas danych nie możemy odnaleźć w BIPie danej instytucji. A odpowiedzi na wnioski bywają bardzo różne - najgorzej, gdy odpowiedź w ogóle nie nadchodzi. Dziś chcemy zwrócić uwagę na takie sposoby udzielania informacji publicznej, które jak najbardziej ułatwiają osobom wnioskującym skorzystanie z otrzymanych danych.

więcej

DIP na co dzień – przejrzysty BIP

Kolejny dzień Tygodnia Informacji Publicznej poświęcamy kategorii przejrzysty BIP. Dziś poszukujemy przykładów ciekawych rozwiązań stosowanych w BIPach, które ułatwiają obywatelkom i obywatelom dostęp do informacji publicznej.

więcej

Prawo do informacji, co się udało osiągnąć, a co jeszcze przed nami.

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, prowadzące portal informacjapubliczna.org.pl jest członkiem Sieci rzeczników na rzecz prawa do informacji (FOIAnet). Z okazji dziesiątej rocznicy powołania sieci, która jest jednocześnie dziesiątą rocznicą obchodzenia Międzynarodowego dnia prawa do informacji, FOIAnet opublikowała stanowisko dotyczące swoich osiągnięć, wyzwań i celów.

więcej

DIP na co dzień – jak wygląda dostęp do posiedzeń rad gminnych/miejskich/komisji

W ramach Tygodnia Informacji Publicznej zapraszamy Was do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami, jak wygląda w Polsce dostęp do informacji publicznej na co dzień. Dziś zbieramy przykłady z kategorii: dostęp mieszkańców i mieszkanek do sesji rad miejskich/gminnych/posiedzeń komisji... Przesyłajcie nam swoje przykłady na adres dip@lgo.pl - dodamy je w poniższym artykule. Możecie również dodawać przykłady w komentarzach bezpośrednio na facebooku Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

 

 

więcej