Logo Logo Menu
Zamknij

Informacja publiczna od spółki

Czy od spółki prawa handlowego można domagać się informacji publicznej? Otóż tak – o ile gospodaruje publicznym majątkiem lub bierze udział w wykonywaniu zadań publicznych. Zazwyczaj adresatem naszych...

więcej

Opinia o zmianach w ustawie o dostępie do informacji o środowisku

Na poczatku stycznia 2015 roku złożyliśmy opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

 

więcej

Dostęp do informacji o środowisku – projekt zmian w ustawie

Do 2 stycznia 2015 roku, Minister Środowiska konsultuje zmiany w ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

więcej