Logo Logo Menu
Zamknij

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma problemy ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej

Instytucja, która szkoli przyszłych sędziów i prokuratorów oraz prowadzi szkolenia dla sędziów i prokuratorów narusza prawo, co nas niepokoi

więcej

Prawo do (braku?) informacji, czyli trudne boje o informację publiczną – 4 lata później

Podczas Tygodnia Informacji Publicznej w 2009 r. Jakub Kluziński napisał artykuł Prawo do (braku?) informacji, czyli trudne boje o informację publiczną, w którym opisał swoje doświadczenia z uzyskiwaniem informacji publicznej. Wracamy do tego artykułu, ponieważ 22 lutego 2013 r. skończyła się jedna z opisanych w tym artykule spraw – po 5 latach od złożenia wniosku i 4 latach od wniesienia powództwa.

więcej

(Nie)tajne wydatki na autostrady

W lipcu 2012 r. zwróciliśmy się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o udostępnienie  informacji o 1,4 mld zł jakie z Krajowego Funduszu Drogowego zostały przekazane spółkom zarządzającymi autostradami.

więcej

Sądy – zgodnie z ustawą – zaczęły zwalniać nas z opłat sądowych?

Szkoda byłoby chwalić dzień przed nocą, ale w 2013 roku, w jawności zaczynamy widzieć leciutkie ocieplenie. A to sukcesy obywateli, o którym zawsze podekscytowani Wam donosimy, a to wczoraj taka sprawa...

więcej

Informacje o wynagrodzeniach z publicznej kasy i niektórych wydatkach urzędów wciąż są pilnie strzeżoną tajemnicą!

Czy urząd może z udostępnionych faktur usunąć numer dokumentu i nazwę wystawiającego przedsiębiorcy? Czy opinie prawne i wynagrodzenie radcy prawnego, który obsługuje urząd to informacja, którą mogą poznać mieszkańcy? 11 stycznia 2013 o godz. 10.50, sala B (I OSK 2508/12) i o 11.15 sala B (I OSK 2267/12) w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbędą się dwie rozprawy dotyczące informacji publicznej.

więcej

Listy obecności z zebrań wiejskich są jawne

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach I OSK 2021/12 oraz I OSK 2022/12 stwierdził, iż listy obecności stanowią informację publiczną. 

więcej

Ile trzeba się skarżyć, aby można było wykorzystywać rozkłady jazdy

26 października 2012 zapadły wyroki przed WSA w Krakowie związane z możliwością wykorzystywania informacji publicznej

więcej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej – mapy topograficzne – uzasadnienie wyroku

Pod koniec października 2012 WSA w Warszawie uwzględnił skargę na bezczynność Głównego Geodety Kraj odnośnie ponownego wykorzystywania informacji publicznej w postaci map. Znane jest już uzasadnienie wyroku

więcej

Informatyka i prawo do informacji – co jest w domenie publicznej

12 listopada 2012 r.  WSA w Warszawie i WSA w Krakowie zajmowały się m. in. problemem prawa do informacji o kodach źródłowych oraz plikach instalacyjnych

więcej

Sąd Najwyższy wypowie się w słynnej sprawie radnego przeciw Prezydent m. st. Warszawy

Pamiętacie Państwo sprawę umów zleceń, których od władz Warszawy żądał jeden z radnych? Sprawa „ciągnie się” od 2009 roku. Radny złożył wniosek o ujawnienie umów, które zawierało jedno z biur m.st. Warszawy. Urzędnicy nie udostępnili informacji z kim umowy były zawierane. Po przejściu kolejnych kroków administracyjnych i sądowych, sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego.

więcej