Logo Logo Menu
Zamknij

Skarga działa mobilizująco na ARiMR, ale tylko co do procedury

Jednak to nie znaczy, że szybko dowiemy się ile publicznych pieniędzy przeznaczono na emisję spotów ARiMR.

więcej

Sąd wymierzył 12.000 zł grzywny PZPN za brak przekazania skargi do sądu

Informowaliśmy w artykule Jawny budżet PZPN?,  że w związku z brakiem odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie budżetu PZPN złożyliśmy skargę na bezczynność

więcej

NSA przesądził, że obywatele nie muszą wiedzieć jak tworzone jest prawo

21 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do skargi kasacyjnej Premiera i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 r., który uznał, że Premier powinien rozpatrzyć wniosek o udostępnienie treści korespondencji mailowej urzędników KPRM.

więcej

Czy Premier udostępni wreszcie maile swoich urzędników? Rozprawa w NSA.

W czwartek, 21 czerwca o godz. 9.30 w sali G Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpocznie się posiedzenie sądu odnośnie skargi kasacyjnej, którą Prezes Rady Ministrów złożył od niekorzystnego dla niego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administractyjnego (II SAB/Wa 260/11).

więcej

Tajność w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy się skargą do sądu

Po uzyskaniu odpowiedzi od ARiMR, że umowa zawarta z TVP S.A. jest tajna (informacja sprawa budzi jakieś dla nas niezrozumiałe emocje) w mediach skierowaliśmy skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

więcej

„sprawa budzi jakieś dla nas niezrozumiałe emocje w mediach”

Pytanie o to ile pieniędzy podatników idzie na promocję może budzić niezrozumienie w administracji. Przecież to dziwne, że ktoś pyta, zastanawia się po co i dlaczego tak są wydatkowane środki publiczne.

więcej

Rabka Zdrój – mieszkaniec wygrał w sądzie sprawę karną o nieudostępnienie informacji

Sąd Rejonowy w Nowym Targu już po raz trzeci z kolei pochylił się nad sprawą mieszkańca miasta Rabka-Zdrój który od stycznia 2009 roku bezskutecznie usiłuje uzyskać dostęp do informacji publicznej pozostającej w posiadaniu burmistrza tej gminy uzdrowiskowej.

więcej

NSA uzasadnienie wyroku w sprawie opinii OFE, których Prezydent RP nie udostępnia

Uzasadnienie dotyczy wyroku NSA z dnia 27 stycznia 2012, sygn. aktI OSK 2130/11. Jest to pierwsze rozstrzygnięcie z trzech spraw dotyczących OFE. Jednak, co pisaliśmy wcześniej po uzasadnieniu...

więcej

Czy Prezydent jest królem? Oceni to Trybunał Konstytucyjny

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał 22 marca 2012 r. kolejną skargę kasacyjną w sprawie o udostępnienie opinii na temat OFE. Dwie poprzednie sprawy były wygrane przez wnioskodawców. Tym razem sąd zgodził się z propozycją pełnomocnika Prezydenta aby skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego i zawiesił postępowanie.

więcej

Czy Prezydent jest królem? Kolejna odsłona sporu w sprawie opinii na temat OFE

„To by była dyktatura jakby prezydent mógł robić wszystko i nikt nie miałby prawa go pytać”. Tym stwierdzeniem Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na argumentacje Kancelarii Prezydenta, która starała się wykazać, że Prezydent nie podlega kontroli opinii publicznej.

więcej