Logo Logo Menu
Zamknij

Jak to jest z dostępem do informacji publicznej w Izraelu?

Nie tak dawno prawo dostępu do informacji publicznej zostało zdefiniowane jako prawo człowieka przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu[2], co sprawiło, że o wolności informacji zaczęto mówić...

więcej

Rosja – watchdog to zagraniczny agent

W Federacji Rosyjskiej od 2012 roku obowiązuje ustawa o zagranicznych agentach, a od 2015 roku, będąca niejako uzupełnieniem tej pierwszej, ustawa o ”niepożądanych organizacjach”. Obie ustawy uderzają przede...

więcej

Trybunał w Strasburgu wyrokował o prawie człowieka – sprawa Węgierskiego Komitetu Helsińskiego

Odmowa przez władze węgierskie organizacji społecznej dostępu do informacji o obrońcach z urzędu stanowiła złamanie artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: Konwencji). W sprawie Węgierski Komitet Helsiński...

więcej

Dostęp do informacji po japońsku

Niedawno pisaliśmy o dostępie do informacji w Turcji, teraz przedstawiamy wywiad z Yukiko Miki, dyrektorem japońskiej organizacji działającej na rzecz prawa do informacji – Access-Info Clearinghouse Japan. Na pierwszy...

więcej

Przełomowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przedstawiamy polskie tłumaczenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłego w sprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej na gruncie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (TASZ przeciwko Węgrom, nr 37374/05).  To przepis ważny dla wolności prawa do informacji. Zawarcie zasady swobody dostępu do informacji publicznej w dokumencie międzynarodowym tej rangi sprawia, że stanowi ona niezbywalne prawo człowieka.

więcej

Projekt Konwencji Rady Europy o prawie do informacji nie spełnia minimalnych standardów

Według organizacji obywatelskich z całej Europy, pierwszy europejski traktat dotyczący prawa do informacji, przygotowywany obecnie przez Radę Europy, może nie spełnić przyjętych w Europie standardów.

więcej

Projekt Konwencji Rady Europy o prawie do informacji nie spełnia minimalnych standardów

Według organizacji obywatelskich z całej Europy, pierwszy europejski traktat dotyczący prawa do informacji, przygotowywany obecnie przez Radę Europy, może nie spełnić przyjętych w Europie standardów. Traktat, który stanie się Europejską konwencją o dostępie do oficjalnych dokumentów, jest obecnie tworzony przez Grupę Ekspertów, wybraną przez rządy 15 z 47 krajów członkowskich Rady Europy. Grupa Ekspertów została zobowiązana do ukończenia prac z końcem 2007 roku, spotka się już tylko raz - od 9 do 12 października w Strasburgu.

więcej