Logo Logo Menu
Zamknij

Czy legitymacje służbowe stanowią informację publiczną?

Legitymacjami służbowymi posługuje się wielu pracowników, jak i funkcjonariuszy publicznych. Posiadają je np. policjanci, celnicy, prokuratorzy, a także kontrolerzy biletów. Potwierdzają one tożsamość podmiotu, jednocześnie uprawniając go do podejmowania czynności w ramach danej instytucji.

więcej

Co jest w urzędniczej „tajnej teczce” na dyrektorkę krakowskiego samorządowego przedszkola ?

O tym, czy dana informacja jest informacją publiczną z pewnością nie może decydować fakt, kto żąda jej udostępnienia. Niby rzecz oczywista, ale nie dla Prezydenta Miasta Krakowa, który jednemu wnioskodawcy nie udostępnił danej informacji wyjaśniając, że nie jest informacją publiczną, a drugiemu udostępnił ją bez najmniejszych problemów.

 

więcej

Nic nie widać, nic nie słychać – czyli uzasadnienia uchwał rad dzielnic Krakowa.

Odpowiednie uzasadnienie uchwały rady gminy i dzielnicy, a także innych organów władzy publicznej, jest wymogiem konstytucyjnym. Niby rzecz oczywista, ale nie dla radnych dzielnic Krakowa, bowiem zdecydowana większość ich uchwał nie ma uzasadnienia.

 

więcej

Zwycięzca rankingu Przejrzystości Instytucji Publicznych nie jest wcale taki przejrzysty

W dwutygodniku wydawanym przez Urząd Miasta Krakowa możemy przeczytać wypowiedź Marty Nowak, Dyrektora Magistratu: Urząd Miasta Krakowa został zwycięzcą Rankingu Przejrzystości Instytucji Publicznych w ramach projektu „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej”. (Nr 13 z dnia 27 sierpnia 2014 r., artykuł pt. „Urząd blisko mieszkańców”)


więcej

Projekt „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. NCBiR odpowiedział na skargę

Znamy już sygnaturę sprawy o ujawnienie projektu dotyczącego zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej - WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 1013/14

więcej

Opinia dra Michała Bernaczyka sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych

„Czy wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągniecie do odpowiedzialności karnej stanowi informację publiczną, która może być udostępniona przez Kancelarię Sejmu w trybie dostępu do informacji publicznej”. Takie zagadnienie stało się podstawą do analizy wybranych problemów prawa do informacji publicznej w Polsce (np. już mityczna sfera wewnętrzna).

więcej

Materiały z konferencji „Nadużywanie prawa do informacji publicznej”

Przedstawiamy nagrania z konferencji zatytułowanej „Nadużywanie prawa do informacji publicznej”, która miała miejsce 28 listopada 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

więcej

Wyrok NSA ograniczający dostęp do informacji publicznej

"Paradoksem tej sprawy staje się to, że pozornie chroniąc autonomię i prywatność, wypowiadających się działaczy ekologicznych NSA i MSZ chronią autorów raportu. Chronią prywatne inicjatywy inwigilacji środowisk społecznych. Inicjatywy, które następnie jak TW w poprzednim systemie przekazują szczegółowe opisy, wypowiadających się aktywistów organom władzy publicznej. Które następnie formułują wnioski kierowane m.in. do służb specjalnych ..." Przemysław Żak, Szef Programu Prawnego Fundacji Stańczyka

więcej

Tajemnica dyplomatyczna nabiera rozpędu

Nieproporcjonalne ograniczenie prawa człowieka do informacji i nieprzejrzysty proces legislacyjny. Tak można w skrócie przedstawić prace Ministra Spraw Zagranicznych nad wprowadzeniem tzw. tajemnicy dyplomatycznej.

więcej

Jedno pytanie na tydzień. Czy rzeczywiście trzeba ograniczać prawo obywateli do informacji publicznej?

W niedzielę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji (28 września). W tym roku mamy jednak powód do niezadowolenia. Niepokoi nas pojawiająca się w mediach i na konferencjach naukowych opinia, że Polacy tak bardzo interesują się funkcjonowaniem urzędów, iż pytaniami paraliżują ich pracę. Nawet gdyby pytań było dużo, to należałoby cieszyć się, że ludziom zależy na tym, aby znać fakty i podejmować na ich podstawie samodzielne przedsięwzięcia. Głoszenie poglądów o „nadużywaniu” prawa do informacji może przynieść wyłącznie szkody społeczne w postaci zamrożenia rodzącej się obywatelskiej wolności i odpowiedzialności.

więcej