Logo Logo Menu
Zamknij

Jawne finanse partii politycznych w rozumieniu partii politycznych

W czerwcu 2013 r. głośno było w mediach o konieczności zwiększenia transparentności wydatków partii politycznych. Postanowiliśmy przypomnieć, że partie polityczne są wymienione w ustawie o dostępie do informacji publicznej i już od dawna muszą pokazywać swoje finanse.

więcej

Stowarzyszenie 61

Jak pisze o sobie Stowarzyszenie 61 - zajmuje się udostępnianiem obywatelom informacji na temat sposobu realizowania mandatu, poglądów oraz doświadczenia zawodowego parlamentarzystów, przybliżenie zasad działania Sejmu i Senatu oraz umożliwienie użytkownikom internetu brania udziału w procesie podejmowania decyzji.

więcej

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides

Stowarzyszenie działa na rzecz dostępu do informacji publicznej prowadząc m. in. monitoringi realizacji procedury dostępu do informacji publicznej oraz prowadzenie Biuletynów Informacji Publicznej

więcej

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich - organizacja, która utworzyła Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Główne pola zainteresowań Stowarzyszenia to: przerzystość, dostęp do informacji publicznej i partycypacja społeczna, czyli działania przeciwdziałające korupcji.

więcej

Masz prawo

Masz prawo - Nasze miasto - strona kampanii gazet Grupy Wydawniczej Polskapresse, której celem jest promowanie prawa do informacji publicznej.   

więcej

Wszystkoobip.pl

Wszystko o BIP-ie - rozbudowany serwis komercyjny poświęcony wszystkiemu co wiąże się z Biuletynem Informacji Publicznej, w tym problemowe artykuły związane z funkcjonowaniem BIPów. Zawiera również ofertę stworzenia i obsługi stron podmiotowych BIP dla instytucji zobowiązanych do ich prowadzenia.

więcej

BIP.GOV.PL

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej (stworzona i prowadzona na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Zawiera najważniejsze informacje o BIP oraz bazę adresów podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu. Prowadzona jest przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji.

więcej

Vagla.pl

Vagla.pl - serwis poświęcony prawnym aspektom społeczeństwa informacyjnego. W Serwisie umieszczane są aktualne informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach, artykułach i innych serwisach internetowych traktujących o prawie w Sieci, w tym również o dostępie do informacji publicznej. 

więcej