Logo Logo Menu
Zamknij

“Dokument wewnętrzny”, zniesławienie, brak konsultacji – o (nie)przestrzeganiu praw człowieka w Polsce

Przedstawiliśmy uwagi do Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka ONZ (Universal Periodic Review). Czym jest UPR? Do czego zobowiązana jest Polska w ramach takiego przeglądu? Co mogą wnieść organizacje?...

więcej

Wspólna ocena praworządności – polskie organizacje połączyły siły

W 2020 roku Komisja Europejska zaczęła regularnie monitorować stan praworządności w krajach członkowskich. To mechanizm, który wymusza regularną refleksję, dokonywaną przez wiele środowisk, nad tym jak kraje członkowskie...

więcej

Dostęp do informacji, jako warunek wolności słowa – komentarz do wyroku ETPCz

Przetłumaczyliśmy artykuł Dirka Voorhoofa – emerytowanego profesora Uniwersytetu w Gandawie (Belgia)  oraz Rónána Ó Fathaigh – doktoranta w Centrum Studiów Dziennikarskich na Uniwersytecie w Gandawie. Artykuł ukazał się...

więcej

Trybunał w Strasburgu wyrokował o prawie człowieka – sprawa Węgierskiego Komitetu Helsińskiego

Odmowa przez władze węgierskie organizacji społecznej dostępu do informacji o obrońcach z urzędu stanowiła złamanie artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: Konwencji). W sprawie Węgierski Komitet Helsiński...

więcej

Uwagi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do rozporządzenia o CRIP

10 stycznia 2014 roku przez ePuap Sieć Obywatelska Watchdog Polska skierowała dwie uwagi dotyczące Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie centralnego repozytorium informacji publicznej (z dnia 18 grudnia 2013)

więcej

Jeśli to wrzesień…to czas na ograczenie dostępu do informacji

Otrzymaliśmy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i odnaleźliśmy w niej przepis już znany wszystkim osobom interesującym się dostępem do informacji publicznej. Tak, tak, to co znane było jako "poprawka Rockiego" powraca teraz w propozycji MSZ.

więcej

Dostęp do informacji jako prawo człowieka. Kolejny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Prezentujemy tłumaczenie wyroku zapadłego w dniu 25 czerwca 2013 r. przed ETPC w sprawie Młodzieżowa Inicjatywa na Rzecz Praw Człowieka przeciwko Serbii. Trybunał potwierdził, że dostęp do informacji publicznej jest prawem człowieka określonym w art 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

więcej

Po co sprawdzać fakty? Żeby wiedzieć co się mówi

Po wypowiedziach medialnych sędzi Ireny Kamińskiej dla Polskiej Agencji Prasowej (przedrukowanych w kolejnych mediach) i dla prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości periodyku „Na wokandzie”, koncepcja „nadużywania prawa do informacji” goni niczym lawina – zyskując coraz szerszą rzeszę zwolenników wśród urzędników, przedstawicieli świata prawniczego i szkoleniowców.

więcej

Prosimy uregulować stanowienie prawa

8 lutego 2013 roku, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zwróciło się z wnioskiem o poprawę sposobu stanowienia prawa do Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

więcej

Czemu tak trudno jest tworzyć prawo w przejrzysty i rozliczalny sposób?

Zenon Michajłowski, człowiek, który działaniem na rzecz jawności zajmuje się kilkanaście lat, jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji  i ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskował o informację publiczną, ma ogromny wpływ na działania naszego Stowarzyszenia - aktywnie uczestnicząc w decydowaniu o ochronie jawności – chciał się zgłosić do uczestniczenia w pracach warsztatowych i dyskusjach na temat nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

więcej