Logo Logo Menu
Zamknij

Kontrolować lobbystów i wzmacniać posłów

Kwestia lobbingu w Europie jest bardzo trudna do uchwycenia ze względu na mnogość i różnorodność podmiotów lobbujących. Wskazuje się, że w UE obecnie lobbuje 6600 podmiotów, zważywszy, że zazwyczaj jeden podmiot reprezentowany jest przez pięć osób to daje to liczbę blisko 33 tysięcy lobbystów. Wpływ na podejmowane decyzje dotyczące naszego życia ma szereg podmiotów, takich jak związki zawodowe, profesjonalne kancelarie, korporacje, banki, organizacje pozarządowe czy też same państwa.

więcej

Ochrona środków Unii Europejskiej przed nadużyciami i korupcją poprzez Pakt Odpowiedzialności – mechanizm kontroli społecznej

17-18 lutego 2014 odbyło się w Budapeszcie międzynarodowe seminarium, zorganizowane przez węgierski oddział Transparency International, z udziałem ponad 40 zainteresowanych podmiotów z ponad 10 krajów. Seminarium zorganizowano na zakończenie projektu mającego na celu pogłębioną analizę i upowszechnienie doświadczenia zdobytego przy wdrażaniu Paktu Odpowiedzialności, który stanowi bardzo skuteczną metodę zabezpieczania zamówień publicznych.

więcej

Eurolobbing pod wspólną kontrolą. Działaj!

Polityka musi być przejrzysta, a proces stanowienia prawa poddany kontroli społecznej – postulaty te dotyczą w równym stopniu lokalnej polityki samorządów, jak i tej wielkiej, mającej swój początek w brukselskich i strasburskich korytarzach instytucji Unii Europejskiej. Niezależnie od tego gdzie stanowione jest prawo to my - obywatele i obywatelki - ponosimy tego konsekwencje. Dlatego tak ważne jest aby w procesie tworzenia prawa brano przede wszystkim pod uwagę interes publiczny.

więcej

Nowa światowa kampania przeciw tajności zamówień rządowych

Madryt, czwartek 27 lutego 2014 roku. – Dziś uruchamiamy nową kampanię Stop Tajnym Umowom, w ramach której wzywamy światowych liderów do zaprzestania ukrywania informacji o umowach zawieranych ze środków publicznych. Kampanię koordynuje Open Knowledge Foundation, a wspierana jest przez Access Info Europe wraz z Global Witness, Integrity Action, International Budget Partnership, Sunlight Foundation i Transparency International.

więcej

Zmiany w dyrektywie re-use przyjęte przez Parlament Europejski

13 czerwca 2013 r. Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

więcej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Kontrowersyjne stanowisko MAC

Praktyka realizacji przepisów dotyczących ponownego wykorzystywania informacji zagraża konstytucyjnym gwarancjom rozpowszechniania informacji oraz swobody działalności naukowej. Zyskała ona ostatnio wyraźnie poparcie w stanowisku Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

więcej